Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mục Lục

Tựa đề
 1. Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 2. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 3. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
 4. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 5. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
 6. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 7. Ca Cảm Tạ
 8. Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền
 9. Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
 10. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 11. Ngợi Khen Cứu Chúa
 12. Đẹp Thay Trán Chúa
 13. Jesus Đẹp Thay
 14. Danh Jesus
 15. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 16. Danh Chúa Jesus
 17. Tôn Vinh Chúa Linh Năng
 18. Danh Yêu Quí
 19. Tôn Vinh Chúa Tôi
 20. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
 21. Cứu Chúa Siêu Việt
 22. Ta Bước Lên Si-ôn
 23. Tôn Vinh Chân Thần
 24. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 25. Tôn Vinh Cha
 26. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 27. Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
 28. Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
 29. Bánh Trường Sanh
 30. Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung
 31. Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai
 32. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 33. Dương Quang Tâm Hồn
 34. Ngày Gần Tàn Rồi
 35. Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước
 36. Bóng Xế Sắp Khuất
 37. Ngày Nghỉ Phước Hạnh
 38. Tuần Vừa Qua
 39. Tôn Vinh Ba Ngôi
 40. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 41. Chúa! Bức Thành Kiên Cố
 42. Tình Yêu Chúa Không Suy Lường
 43. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 44. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 45. Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
 46. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi
 47. Chúa Giấu Tôi
 48. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 49. Chúa Sẽ Lo Toan
 50. Nguyền Đưa Tôi Đi
 51. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường
 52. Quanh Đêm Luôn Ngày
 53. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
 54. Phước Cho Nhân Loại
 55. Hỡi Môn Đồ Trung Tín
 56. Kỷ Nguyên Thanh-Bình
 57. Kíp Đến Tôn Thờ
 58. Nằm Yên Trong Máng Chiên
 59. Đêm Yên Lặng
 60. Thoạt Đến Đêm Nọ
 61. Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!
 62. Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
 63. Không Chỗ Trong Quán
 64. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 65. Hô-sa-na!
 66. Đêm Thánh
 67. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 68. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 69. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 70. Đấng Thánh Lâm Phàm
 71. Ngợi Con Thánh
 72. Thiên Đàng Chung Vui
 73. Nô-ên Đầu Tiên
 74. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 75. Nô-ên Đêm Vui Thoả
 76. Jesus Không Đổi Dời
 77. Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
 78. Vua Chăn Nuôi
 79. Thương Sao Hi Kỳ
 80. Chẳng Có Ai Như Jesus
 81. Hoa Huệ Trong Trũng
 82. Cung Điện Bằng Ngà
 83. Jesus Christ Đến
 84. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
 85. Một Ngày!
 86. Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
 87. Kìa, Chín Mươi Chín Chiên
 88. Đường Đến Gô-gô-tha
 89. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 90. Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
 91. Thống Khổ Nhân
 92. Ta Hi Sinh Vì Con
 93. Nhìn Cây Thập Tự
 94. Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
 95. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 96. Ghết-sê-ma-nê
 97. Vì Tội Nhân Jesus Chết
 98. Thánh Thủ
 99. Xong Rồi!
 100. Chúa Mang Thập Hình
 101. Tán Mỹ Jesus
 102. Bây Giờ Tôi Tin
 103. Christ Phục Sanh
 104. Ngày Nay Chúa Phục Sanh
 105. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 106. Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng
 107. Jesus Chân Chúa Lại Sống
 108. Thiên Ca Vô Đối
 109. Trái Đầu Mùa
 110. Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
 111. Chúa Sống
 112. Jesus Phục Sanh
 113. Khúc Kim Cầm
 114. Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên
 115. Tôn Vinh Jesus
 116. Quang Cảnh Tuyệt Vời
 117. Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai
 118. Thầy Tế Lễ Ta
 119. Jesus Quang Lâm
 120. Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm
 121. Kìa! Chúa Đến
 122. Đờn Vàng Reo
 123. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 124. Jesus Sắp Đến
 125. Chấm Dứt Cảnh Khổ
 126. Tia Sáng Ban Mai
 127. Giờ Jesus Hiện Ra
 128. Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
 129. Jesus Chắc Tái Lai
 130. Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm
 131. Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
 132. Biến Canh Lạ Thay
 133. Jesus Tái Lâm Rày Mai
 134. Khi Chúa Tái Lâm
 135. Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai
 136. Đầy Lòng Tôi
 137. Thánh Linh Dẫn Dắt
 138. Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang
 139. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 140. Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa
 141. Hà Hơi Linh
 142. Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
 143. Gió Thánh Linh
 144. Xin Linh Giê-hô-va
 145. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
 146. Căn Cơ Duy Nhất
 147. Bao Cường Quốc Còn Đâu?
 148. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 149. Nầy Si-ôn
 150. Kinh Thánh Cao Quí
 151. Lời Chúa Vững Lập
 152. Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
 153. Ca Khen Thiên Đạo
 154. Lời Dịu Dàng
 155. Thánh Kinh Âm Nhạc
 156. Một Jesus
 157. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 158. Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
 159. Ân Ái Jesus Kêu Tôi
 160. Jesus Kêu Gọi Mọi Người
 161. Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
 162. Chỉ Tin Nơi Ngài
 163. Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn
 164. Đời Người Ngắn Ngủi
 165. Mau Đến Theo Jesus
 166. Về Gấp Lên
 167. Nghinh Khách Vô
 168. Nay Qui Hướng Cố Gia
 169. Jesus! Đứng Trước Cửa
 170. Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!
 171. Vầng Đá Muôn Đời
 172. Nơi Gô-gô-tha
 173. Jesus Trọn Quyền Cứu
 174. Christ Trả Xong Tội Trái
 175. Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
 176. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 177. Nhìn Xem Jesus
 178. Tôi Nguyện Đến Liền
 179. Kìa! Cửa Cứu Rỗi
 180. Jesus! Tôi Đến
 181. Suối Huyết Tuôn
 182. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 183. Quyền Trong Huyết Jesus
 184. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 185. Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
 186. Huyết Jesus Thật Cao Quí
 187. Vinh Thay Danh Jesus
 188. Ngợi Khen Dòng Huyết
 189. Xem Ơn Vô Lượng
 190. Không Nhờ Bạc Vàng
 191. Vì Tôi
 192. Con Sông Tẩy Uế
 193. Gần Thập Tự
 194. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự
 195. Gô-gô-tha
 196. Chuyện Thập Giá Xưa
 197. Khá Chăm Xem Jesus
 198. Tại Thập Giá Bình Yên
 199. Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
 200. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
 201. Đứng Trên Lời Hứa
 202. Cơn Mưa Phước Lành
 203. Trông Mong Thiên Ân
 204. Jesus Không Thất Tín Đâu
 205. Tôi Vững Vàng
 206. Gặp Được Thiết Hữu
 207. Ánh Thái Dương Nầy
 208. Ngài Vực Tôi
 209. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
 210. Ngày Vui Vẻ
 211. Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
 212. Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
 213. Giựt Mọi Chuông Trời
 214. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 215. Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
 216. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
 217. Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu
 218. Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
 219. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 220. Dức Dấy Chúng Tôi Luôn
 221. Tôn Vinh Christ
 222. Ngươi Phải Trùng Sinh
 223. Chèo Ra
 224. Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm
 225. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 226. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
 227. Duy Chính Ngài
 228. Tuyết Kia Khôn So
 229. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
 230. Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu
 231. Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
 232. Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài
 233. Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
 234. Ta Theo Ý Chúa Chưa?
 235. Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài
 236. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 237. Nguyện Theo Ý Cha
 238. Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
 239. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 240. Càng Gần Chúa Hơn
 241. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 242. Lên Chốn Cao Hơn
 243. Ước Ao Nhìn Jesus
 244. Nguyện Càng Yêu Thương Christ
 245. Gần Thập Tự Hơn
 246. Biết Nhiều Hơn Về Jesus
 247. Hãy Giơ Tay Ra
 248. Christ Chữa Bịnh
 249. Danh Y Độc Nhất
 250. Chiều Xưa
 251. Giờ Dịu Êm
 252. Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
 253. Jesus Là Bạn Thật
 254. Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
 255. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 256. Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
 257. Xin Thần Linh Cảm Hóa
 258. Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần
 259. Canh Giữ Kêu Cầu
 260. Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi
 261. Tin Cậy Vâng Lời
 262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 263. Christ Nắm Tôi Thật Chặt
 264. Căn Cơ Kiên Cố
 265. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 266. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
 267. Chỗ Kẻ Đá Vững An
 268. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
 269. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 270. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 271. Ngài Dìu Dắt Tôi
 272. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 273. Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
 274. Diệu Vinh Thay Bình An!
 275. Con Sông Thái An
 276. Yên Chăng? Êm Chăng?
 277. Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!
 278. Tay Chúa Nắm Tôi
 279. Lòng Tôi Được An Ninh
 280. Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
 281. Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng
 282. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 283. Mau Thưa Với Jesus
 284. Việc Chi Chúa Không Thể Làm
 285. Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
 286. Ai Tuyệt Vọng
 287. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
 288. Danh Lạ Lùng
 289. Kết Hữu Với Jesus
 290. Nương Cánh Vĩnh Sinh
 291. Đi Từng Bước
 292. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 293. Từng Giây Phút
 294. Dương Quang Thiên Quốc
 295. Luôn Mỗi Phút
 296. Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 297. Thật Hạnh Vinh Thay!
 298. Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
 299. Càng Yêu Chúa Hơn
 300. Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
 301. Ôi Tình Thương
 302. Ân Hồng Cứu Ân
 303. Ân Điển
 304. Lòng Luôn Tưởng Con Trời
 305. Nguồn Ân Điển
 306. Thắng Nhờ Ân Điển
 307. Ân Điển Cứu Chúa
 308. Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus
 309. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 310. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
 311. Ca-lép Trông Chúa
 312. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
 313. Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên
 314. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 315. Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
 316. Thập Tự Christ Đi Đầu
 317. Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự
 318. Mùa Gặt
 319. Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!
 320. Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
 321. Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
 322. Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
 323. Lo Vực Người Luân Vong
 324. Mau Quăng Dây Cứu Sanh
 325. Gánh Lúa Về
 326. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 327. Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng
 328. Dắt Về Chúa
 329. Báo Tin Lành
 330. Các Thánh Đã Nghỉ Yên
 331. Buổi Mai Rực Rỡ
 332. Vinh Thay Cho Tôi
 333. Mặt Gặp Mặt
 334. Rất An Ninh Trong Cánh Christ
 335. Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
 336. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
 337. Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?
 338. Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
 339. Bất Dạ Thành
 340. Vua Anh Minh
 341. Về Nhà Cha
 342. Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 343. Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
 344. Miền Vinh Hiển
 345. Nơi Vĩnh Phước
 346. Thiên Cung Là Quê Hương
 347. Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?
 348. Gia Hương Cơ Đốc Nhân
 349. Jesus Cứu
 350. Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày
 351. Jesus Sẽ Cai Trị
 352. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 353. Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
 354. Chúa Đang Gọi
 355. Quyết Rao Tin Lành
 356. Mau Chiếu Ra
 357. Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
 358. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 359. Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi
 360. Hãy Nói Đi
 361. Ai Lên Thượng Du Cứu Nầy
 362. Xin Chúa Sai
 363. Jesus Yêu Tôi
 364. Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
 365. Được Làm Bạn Cùng Jesus
 366. Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 367. Đấng Chăn Hiền Lành
 368. Chúa Truyền Hãy Soi Sáng
 369. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 370. Tôi Dầu Nhỏ
 371. Một Tia Sáng
 372. Châu Báu Vua Jesus Christ
 373. Vinh Quang, Vinh Quang!
 374. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
 375. Sẵn Sàng
 376. Không Nên Khuất Kế Sa Tan
 377. Tại Chốn Trận Tiền
 378. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 379. Bạn Đứng Phía Nào?
 380. Thuộc Jesus Thỏa Vui
 381. Quyết Sống Cho Christ
 382. Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát
 383. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 384. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 385. Hư Không
 386. Khi Jesus Qua
 387. Muôn Tội Lăn Xa
 388. Hãy Theo Ta
 389. Theo Chúa
 390. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 391. Ngắm Jesus Đừng Xao
 392. Gô-gô-tha
 393. Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
 394. Lạy Từ Phụ
 395. Ôi Cha Thánh Khiết
 396. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 397. Báp Têm Trong Jesus
 398. Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
 399. Truy Niệm Chúa
 400. Tiệc Thánh
 401. Chúc Hôn Lễ
 402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 403. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 404. Trong Christ Yên Giấc
 405. Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua
 406. Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
 407. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 408. Xin Cha Đưa Anh
 409. Ơn Trời Cao Sâu
 410. Tiếng Gọi Con Gặt
 411. Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
 412. Việt Nam Ca
 413. Ngợi Danh Jesus
 414. Mùa Gặt Đã Đến
 415. Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!
 416. Chúa Là Vua
 417. Trông Mong Ơn Chí Cao
 418. Vua Đến
 419. Hồn Ta Hằng Khen Chúa
 420. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 421. Đoạn Thiên Ca
 422. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 423. Chúa Chí Thánh Vinh Quang
 424. Xin Cha Đưa Anh
 425. Nước Đức Chúa Trời
 426. Yên Chăng? Êm Chăng?
 427. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 428. Nguyện Ngài Nhớ Tôi
 429. Cứu Chúa Siêu Việt
 430. Tin Cậy Vâng Lời
 431. Vầng Đá Muôn Đời
 432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 433. Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 435. Khá Ngợi Khen Chúa
 436. Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 438. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 439. Đã Lăn Xa
 440. Hãy Tin Jesus Christ
 441. Đổi Mới Tâm Tôi
 442. Ơn Cao Sâu Rộng
 443. Chúa Nhận Lời
 444. Lòng Tôi Vui Vẻ
 445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 446. Mến Yêu Jesus
 447. Danh Quí Trọng
 448. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 449. Xin Vô Tâm Hồn
 450. Đừng Sợ Chi
 451. Chúa Kíp Đến
 452. Thưa Jesus Vài Câu
 453. Dặn Lòng Trung Tín
 454. Tôi Mến Ngài
 455. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
 456. Sự Thương Yêu Lạ Lùng
 457. Ân Điển Của Chúa
 458. Danh Dịu Dàng Hơn Hết
 459. Đi Đến Si-ôn
 460. Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
 461. Gần Cùng Chúa Tôi
 462. Cánh Chúa Hằng Sống
 463. Thiết Nghĩa Jesus
 464. Đi Từ Bước Với Chúa
 465. Jesus Cứu Người Ta
 466. Tôi Là Người Tội
 467. Sổ Sinh Mạng
 468. Jesus Đền Tội
 469. Cứu Chúa Tôi
 470. Nước Vĩnh Sanh
 471. Quay Đến Jesus
 472. Sự Yêu Thương Lớn Lao
 473. Báo Tin Lành
 474. Ở Gô-gô-tha
 475. Jesus Rất Quí
 476. Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó
 477. Bình Yên Rất Phước
 478. Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
 479. Chúa Biết Rõ
 480. Tôi Sống Cho Chúa
 481. Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu
 482. Đấng Chăn Giữ Tôi
 483. Cầu Nguyện Cho Anh
 484. Hãy Trung Tín
 485. Vinh Thay Cho Tôi
 486. Kìa, Chúa Đến!
 487. Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!
 488. Về Nhà Chúa
 489. Màn Sương Tiêu Tan
 490. Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 491. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 492. Giống Như Cứu Chúa Tôi
 493. Thành Vinh Hiển
 494. Đến Thiên Đường
 495. Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 496. Suối Huyết
 497. Đáng Ngợi Khen Chúa
 498. Nơi Gô-gô-tha.
 499. Tôi Đến Thập Tự Giá
 500. Nhìn Xem Chúa Cứu Thế
 501. Tôi Tin Chúa Jesus
 502. Chúc Mừng Hôn Lễ
 503. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 504. Đôi Nhạn Bay Cao
 505. Nô-el
 506. Mừng Thay, Nô-el!
 507. Đêm Thánh Thay!
 508. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 509. Ngày Giờ Qua
Nguyên Tác
 1. Come, Thou Almighty King
 2. Praise to the Lord, the Almighty
 3. The God of Abraham Praise
 4. Hallelujah to Thy Name
 5. All People that on Earth Do Dwell
 6. O Worship the King
 7. Nun dank­et al­le Gott
 8. All Hail the Power of Jesus' Name
 9. Oh, Could I Speak the Matchless Worth
 10. Crown Him with Many Crowns
 11. My Redeemer
 12. Majestic Sweetness Sits Enthroned
 13. Schönster Herr Jesu
 14. How Sweet the Name of Jesus Sound!
 15. Every Day I Will Bless Thee
 16. The Name of Jesus Is So Sweet
 17. O, For a Heart to Praise My God
 18. There Is No Name So Sweet on Earth
 19. I Will Praise Him
 20. Blessed Be the Name
 21. Our Great Savior
 22. We're Marching to Zion
 23. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 24. Praise Ye the Father
 25. Gloria Patri
 26. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 27. Kyrie Eleison
 28. Come Thou Fount of Every Blessing
 29. Bread Thou the Bread of Life
 30. Savior, Again to Thy Dear Name
 31. When Morning Gilds the Skies
 32. Abide With Me
 33. Sun of My Soul, Thou Savior Dear
 34. Now the Day Is Over
 35. Savior, Breathe an Evening Blessing
 36. Day Is Dying in the West
 37. O Day of Rest and Gladness
 38. Safely Through Another Week
 39. Father of Heaven, Whose Love Profound
 40. Holy! Holy! Holy!
 41. A Mighty Fortress
 42. God Loved the World of Sinners Lost
 43. Great is Thy Faithfulness
 44. Our God, Our Help in Ages Past
 45. Lead, Kindly Light
 46. Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 47. He Will Hide Me
 48. Under His Wings
 49. God Will Take Care of You
 50. Lead Us, Heavenly Father
 51. Guidance
 52. His Yoke Is Easy
 53. Hark! The Herald Angels Sing
 54. Joy to the World!
 55. Adeste Fideles
 56. You May Have a Joy of Bells
 57. Angels from the Realms of Glory
 58. Away in a Manger
 59. Stille Nacht
 60. It Came Upon the Midnight Clear
 61. O Little Town of Bethlehem
 62. O Little Town of Bethlehem
 63. No Room in the Inn
 64. While Shepherds Watched
 65. Hosanna
 66. Cantique de Noël
 67. While Shepherds Watched Their Flocks
 68. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 69. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 70. Đấng Thánh Lâm Phàm
 71. Ngợi Con Thánh
 72. Thiên Đàng Chung Vui
 73. The First Noel
 74. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 75. Nô-ên Đêm Vui Thỏa
 76. The Unchanged Healer
 77. Yesterday, Today, And Forever
 78. The King of Love My Shepherd Is
 79. The Savior's Love
 80. No, Not One!
 81. I Have Found a Friend in Jesus
 82. Ivory Palaces
 83. Christ Is Coming
 84. The Light of the World Is Jesus
 85. One Day
 86. Jesus, Savior, Pilot Me
 87. The Ninety and Nine
 88. Från örtagården leder till Golgata en väg
 89. 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 90. There Is a Green Hill
 91. Hallelujah, What a Savior
 92. I Gave My Life for Thee
 93. Behold the Savior of Mankind
 94. I Saw One Hanging on the Tree
 95. When I Survey the Wondrous Cross
 96. The Hour in Dark Gethsemane
 97. He Dies! The Friend of Sinners Dies!
 98. Salve caput cruentatum
 99. Hark! The Voice of Love and Mercy
 100. Chúa Mang Thập Hình
 101. Hail! Thou Once Despised Jesus
 102. I Do Believe
 103. Low in the Grace He Lay
 104. Christ, the Lord, Is Risen
 105. Come, Ye Thankful People, Come
 106. The Strife Is Over
 107. Å, Salige Stund Uten Like
 108. Soft the Bells Are Ringing
 109. Allelujah! Allelujah!
 110. He Is Not Here, But Is Risen
 111. He Lives
 112. The Lord Is Risen Indeed
 113. Golden Harps Are Sounding
 114. See, The Conqueror Mounts in Triumph
 115. O'er the Distant Mountains Breaking
 116. Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
 117. The Head That Once Was Crowned with Thorns
 118. Christ, Our Priest
 119. Christ Returneth
 120. Lo! He Comes
 121. Lo! Jesus Comes!
 122. Hark, Ten Thousand Harps and Voices
 123. O'er the Distant Mountains Breaking
 124. Christ Is Coming
 125. No More Sorrow
 126. Tia Sáng Ban Mai
 127. Will Jesus Find Us Watching?
 128. What If It Were Today?
 129. My Lord Will Come Some Day
 130. The Hope of the Coming of the Lord
 131. In the Advent Light
 132. Soon Will Our Savior From Heaven Appear
 133. He Is Coming Again
 134. When the Roll Is Called Up Yonder
 135. The Comforter Has Come!
 136. Fill Me Now
 137. Holy Spirit, Faithful Guide
 138. Holy Ghost, With Light Divine
 139. Holy Spirit, While We Bend
 140. Our Blest Redeemer
 141. Breathe Upon Us
 142. Spirit of God, Descend upon My Heart
 143. Gió Thánh Linh
 144. Spirit of the Living God
 145. Kirken den er et gammelt Hus
 146. The Church's One Foundation
 147. O Where Are Kings and Empires Now?
 148. I Love Thy Kingdom, Lord
 149. Glorious Things of Thee Are Spoken
 150. The Starry Firmament on High
 151. Lời Chúa Vững Lập
 152. Lamp of Your Feet
 153. O Word of God Incartnate
 154. Wonderful Words of Life
 155. The Music of God's Word
 156. Jesus Only
 157. Come to Jesus
 158. Come, Thou Weary
 159. Today Thy Mercies Call Me
 160. Softly and Tenderly
 161. Christ Receiveth Sinful Men
 162. Come, Every Soul by Sin Oppressed
 163. Jesus, Thou Art Standing Pleading
 164. Đời Người Ngắn Ngủi
 165. Come to the Savior
 166. Come! Sinner! Come!
 167. Let Him In
 168. Lord! I Am Coming Home
 169. O Jesus, Thou Art Standing
 170. I Hear Thy Welcome Voice
 171. Rock of Ages
 172. At Calvary
 173. Jesus Is Mighty to Save
 174. Jesus Paid It All
 175. Is My Name Written There?
 176. Though Your Sins Be As Scarlet
 177. There Is a Life for a Look
 178. Just As I Am Without One Plea
 179. Come and Take
 180. Jesus, I Come
 181. There Is a Fountain Filled with Blood
 182. Nothing But the Blood
 183. There Is Power in the Blood
 184. Are You Washed in the Blood?
 185. Arise, My Soul, Arise
 186. The Precious Blood
 187. Glory To His Name
 188. Blessed Be The Fountain
 189. Xem Ơn Vô Lượng
 190. Nor Silver Nor Gold
 191. Vì Tôi
 192. Cleansing Wave
 193. Nearer the Cross
 194. Halelujah for the Cross
 195. Calvary
 196. The Story of the Cross
 197. Fix Your Eyes Upon Jesus
 198. I Am Resting at the Cross
 199. In the Cross of Christ I Glory
 200. Precious Promise
 201. Standing on the Promise
 202. There Shall Be Showers of Blessing
 203. Bring Your Vessels, Not a Few
 204. Jesus Never Fails
 205. Safe Am I
 206. I've Found a Friend. Oh, Such a Friend
 207. Sunshine In My Soul
 208. He Lifted Me
 209. You May Have the Joy-Bells
 210. O Happy Day
 211. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 212. Give Me Jesus
 213. Ring the Bells of Heaven
 214. Since I Have Been Redeemed
 215. Since Jesus Came Into My Heart
 216. What a Wonderful Savior
 217. He Keeps Me Singing
 218. Only a Sinner
 219. I Will Sing The Wondrous Story
 220. Revive Us Again
 221. We're Marching to Zion
 222. Ye Must Be Born Again
 223. Launch Out
 224. Love Divine, All Love Excelling
 225. God Sent His Mighty Power | It's Burning in My Soul
 226. Take Time to Be Holy
 227. Himself
 228. White Than Snow
 229. Fully Surrendered
 230. Where He Leads Me?
 231. Take My Life and Let It Be
 232. Jesus, Master, Whose I Am
 233. Must Jesus Bear His Cross Alone?
 234. Is Thy Heart Right With God?
 235. Je suis à Toi
 236. Take My Life and Let It Be
 237. Have Thine Own Way, Lord!
 238. I'll Live for Him
 239. Lead Me to Calvary
 240. Nearer, My God, To Thee
 241. Draw Me Nearer
 242. Higher Ground
 243. We Would See Jesus
 244. More Love To Thee
 245. Nearer the Cross
 246. More About Jesus
 247. Stretch Forth Thy Hand
 248. Thou to Whom the Sick and Dying
 249. The Great Physician
 250. At Even, Ere the Sun Was Set
 251. Sweel Hour of Prayer
 252. Jesus, Lover of My Soul
 253. What a Friend
 254. Even Me
 255. My Faith Looks Up to Thee
 256. Pass Me Not
 257. Old Time Power
 258. I Need Thee Every Hour
 259. The Savior Bids Me Watch and Pray
 260. Precious Lord! Take My Hand
 261. Trust and Obey
 262. I Know Whom I Have Believed
 263. He Will Hold Me Fast
 264. How Firm a Foundation
 265. My Anchor Holds
 266. My Hope Is Built on Nothing Less
 267. He Hideth My Soul
 268. 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
 269. Blessed Assurance
 270. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 271. He Leadeth Me
 272. All the Way My Savior Leads Me
 273. How Are Thy Servants Blest, O Lord
 274. Blessed Quietness
 275. Like a River, Glorious
 276. Peace, Perfect Peace
 277. It's Well With My Soul
 278. Held in His Mighty Arms
 279. Jesus, I Am Resting
 280. Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
 281. Chúa Hiểu Tâm Trạng
 282. A Shelter in the Time of Storm
 283. Frö­liche Bot­schaft­er
 284. Nothing Is Too Hard for Jesus
 285. Art Thou Weary
 286. Come, Ye Disconsolate
 287. Thou Thinkest, Lord, of Me
 288. Take the Name of Jesus with You
 289. I Heard the Voice of Jesus Say
 290. Leaning on the Everlasting Arms
 291. Step By Step
 292. Constantly Abiding
 293. Savior, More Than Life to Me
 294. Heavenly Sunshine
 295. Moment by Moment
 296. Je­su dul­cis me­mor­ia
 297. It Is Glory Just To Walk With Him
 298. Fade, Fade Each Earthly Joy
 299. My Jesus, I Love Thee
 300. In Tenderness He Sought Me
 301. Ôi Tình Thương
 302. Grace Greater Than Our Sin
 303. God's Grace
 304. Give Me Jesus
 305. Let the Tide Come In
 306. Victory Through Grace
 307. Amazing Grace! How Sweet the Sound
 308. There Is Wideness in God's Mercy
 309. Faith Is a Victory
 310. No Night There
 311. Caleb Saw the Lord
 312. The Son of God Goes Forth to War
 313. Faith of Our Fathers
 314. Onward Christian Soldiers
 315. Stand Up for Jesus
 316. Thập Tự Christ Đi Đầu
 317. Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự?
 318. Harvest Time
 319. Work, For The Night Is Coming
 320. Victory Through Grace
 321. Speak, Lord, to Me
 322. I Love to Tell the Story
 323. Rescue the Perishing
 324. Throw Out the Life Line
 325. Bringing In The Sheaves
 326. I Am Praying for You
 327. Let The Lower Lights Be Burning
 328. Bring Them In
 329. Is My Name Written There
 330. For All Thy Saints
 331. Some Sweet Morn
 332. O That Will Be Glory
 333. Face to Face
 334. Safe in the Arms of Jesus
 335. Ten Thousand Times Ten Thousand
 336. When the Roll Is Called up Yonder
 337. And Must I Be to Judgement Brought
 338. Urbs Si­on aur­ea
 339. No Night There
 340. The King in His Beauty
 341. Về Nhà Cha
 342. Shall We Gather at the River
 343. The Sands of Time Are Sinking
 344. In the Sweet By-and-By
 345. When We All Get to Heaven
 346. The Home Over There
 347. We'll Never Say Good Bye
 348. The Christian's Rest
 349. Jesus Saves
 350. A Hundred Thousand Souls a Day
 351. Jesus Shall Reign Where'er the Sun
 352. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 353. Hail to the Brightness
 354. From Greenland's Icy Mountains
 355. The Regions Beyond
 356. Speed The Light
 357. Fishers of Men
 358. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 359. O Zion Haste
 360. Go and Tell
 361. Ai Lên Thượng Du Cứu Người
 362. Speak, My Lord
 363. Jesus Loves Me
 364. Jesus Loves Even Me
 365. Little Friend of Jesus
 366. Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 367. Đấng Chăn Hiền Lành
 368. Jesus Bids Us Shine
 369. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 370. Tôi Dầu Nhỏ
 371. I'll Be a Sunbeam
 372. The King's Treasures
 373. Around the Throne of God in Heaven
 374. Give of Your Best to the Master
 375. Ready
 376. Yield Not to Temptation
 377. At the Battle's Front
 378. Truehearted, Wholehearted
 379. One Door and Only One
 380. I Am Glad I Am Thine
 381. Quyết Sống Cho Christ
 382. It Is Glory Just to Walk with Him
 383. I Surrender All
 384. Om jag ägde allt, men icke Je­sus
 385. Hư Không
 386. Then Jesus Came
 387. Muôn Tội Lăn Xa
 388. Follow Me
 389. Follow On
 390. His Eye Is on the Sparrow
 391. Ngắm Jêsus
 392. Calvary
 393. See Israel's Gentle Shepherd Stand
 394. O God, Great Father
 395. Dir, Herr, sei dieses Kind empfohlen
 396. Jewels
 397. Baptised into Our Saviour's Death
 398. We Bless the Name of Christ
 399. According to Thy Gracious Word
 400. Från örtagården leder till Golgata en väg
 401. Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 403. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 404. Asleep in Jesus
 405. The Old Year Hath Now Passed Away
 406. O the Deep, Deep Love of Jesus
 407. Blest Be the Tie That Binds
 408. God Be With You
 409. Ơn Trời Cao Sâu
 410. A Call for Reapers
 411. A Charge to Keep I Have
 412. Việt Nam Ca
 413. All Hail the Power of Jesus' Name
 414. Harvest Time Is Here
 415. Wonderful Grace of Jesus
 416. Chúa Là Vua
 417. They That Wait Upon The Lord
 418. When the King Comes
 419. Thi Thiên 103
 420. Praise Ye the Father
 421. Den Himmelske Lovsang
 422. 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 423. Glory to God in the Highest
 424. God Be With You
 425. That Beautiful Land
 426. Peace, Perfect Peace
 427. My Anchor Holds
 428. Remember Me, O Mighty One
 429. Our Great Savior
 430. Trust and Obey
 431. Rock of Ages
 432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 433. Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 435. Khá Ngợi Khen Chúa
 436. Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 438. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 439. Rolled Away
 440. Hãy Tin Jesus Christ
 441. Đổi Mới Tâm Tôi
 442. High, High as the Heaven
 443. I Believe God Answers Prayer
 444. Joy in My Heart
 445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu
 446. Mến Yêu Jêsus
 447. Danh Quí Trọng
 448. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 449. Come Into My Heart, O Lord Jesus
 450. Đừng Sợ Chi
 451. Chúa Kíp Đến
 452. A Little Talk to Jesus
 453. Be True
 454. Tôi Mến Ngài
 455. The Beauty of Jesus
 456. The Savior's Love
 457. God's Grace
 458. There Is No Name So Sweet on Earth
 459. We're Marching to Zion
 460. Sunshine In My Soul
 461. Nearer, My God, To Thee
 462. Leaning on the Everlasting Arms
 463. Thiết Nghĩa Jesus
 464. Step By Step
 465. Jesus Saves
 466. Only a Sinner
 467. Is My Name Written There
 468. Jesus Paid It All
 469. My Redeemer
 470. Nước Vĩnh Sanh
 471. Lord! I Am Coming Home
 472. Give Me Jesus
 473. Is My Name Written There
 474. At Calvary
 475. Give Me Jesus
 476. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 477. Blessed Quietness
 478. Safe in the Arms of Jesus
 479. Chúa Biết Rõ
 480. I'll Live for Him
 481. Jesus, Savior, Pilot Me
 482. His Yoke Is Easy
 483. I Am Praying for You
 484. Be True
 485. O That Will Be Glory
 486. Lo! Jesus Comes!
 487. When the Roll Is Called up Yonder
 488. Về Nhà Chúa
 489. Màn Sương Tiêu Tan
 490. Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 491. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 492. Giống Như Cứu Chúa Tôi
 493. No Night There
 494. When We All Get to Heaven
 495. Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 496. Cleansing Wave
 497. I Will Praise Him
 498. Calvary
 499. I Am Coming to the Cross
 500. Behold the Savior of Mankind
 501. Tôi Tin Chúa Jesus
 502. I Love Him
 503. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 504. Đôi Nhạn Bay Cao
 505. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 506. I Love Him
 507. Hold the Fort
 508. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 509. Send the Light
Lời
 1. Charles Wesley
 2. Joachim Neander
 3. Thomas Olivers
 4. Henry Ostrom
 5. William Kethe
 6. Wil­liam Kethe
 7. Martin Rinkart
 8. Edward Perronet
 9. Samuel Medley,
 10. Matthew Bridges
 11. Philip P. Bliss
 12. Samuel Stennett
 13. Dân Ca Silesia
 14. John Newton
 15. Henri Abraham César Malan
 16. William C. Martin
 17. Charles Wesley
 18. George W. Bethune
 19. Mar­ga­ret J. Har­ris
 20. William H. Clark
 21. John Wilbur Chapman
 22. Isaac Watts
 23. Thomas Ken
 24. Edwin O. Excell
 25. Gloria Patri
 26. Khải Huyền 5:13b
 27. Kyrie Eleison
 28. Robert Robinson
 29. Mary A. Lathbury
 30. John Ellerton
 31. Edward Caswall
 32. Henry Francis Lyte
 33. John Keble
 34. Sabine Baring-Gould
 35. James Edmeston
 36. Mary A. Lathbury
 37. Christopher Wordsworth
 38. John Newton
 39. Edward Cooper
 40. John B. Dykes
 41. Martin Luther
 42. Martha M. Stockton
 43. T. O. Chisholm
 44. Isaac Watts
 45. H. H. Newman
 46. Will­iam Will­iams
 47. Mary Elizabeth Servoss
 48. William Orcutt Cushing
 49. Civilla D. Martin
 50. James Edmeston
 51. Williams Williams
 52. Thi Thiên 23
 53. Charles Wesley
 54. Isaac Watts
 55. Khuyết Danh
 56. J. Edward Ruark
 57. James Montgomery
 58. Martin Luther
 59. Joseph Mohr
 60. Richard Storrs Willis
 61. Phill­ips Brooks
 62. Phillips Brooks
 63. A. L. Skilton
 64. Nahum Tate
 65. Henri Abraham César Malan
 66. Placide Cappeau
 67. Nahum Tate
 68. Phan Đình Liệu
 69. Phan Đình Liệu
 70. Lê Đình Tươi
 71. Khuyết Danh
 72. Ông Văn Trung
 73. Dân Ca Anh
 74. Ban Soạn Thánh Ca Việt Nam
 75. Ông Văn Trung
 76. R. Kelso Carter
 77. Albert B. Simpson
 78. Henry W. Baker
 79. Charles H. Gabriel
 80. Johnson Oatman, Jr.
 81. Charles W. Fry
 82. Henry Barraclough
 83. Godfrey Thring
 84. Philip P. Bliss
 85. J. Wilbur Chapman
 86. Edward Hopper
 87. Elizabeth Clephane
 88. Carl Gotthard Liander
 89. William B. Tappan
 90. Cecil F. Alexander
 91. Philip P. Bliss
 92. Frances R. Havergal
 93. Hugh Wilson
 94. John Newton
 95. Isaac Watts
 96. Asa Hull
 97. Isaac Watts
 98. Bernard of Clairvaux
 99. Jon­a­than Eva­ns
 100. Lê Đình Tươi
 101. John Bakewell
 102. Isaac Watts
 103. Robert Lowry
 104. Charles Wesley
 105. George J. Elvey
 106. Francis Pott
 107. Johan Halmrast
 108. Eliza M. Sherman
 109. Christopher Wordsworth
 110. Dan­i­el W. Whit­tle
 111. Alfred H. Ackley
 112. Thomas Kelly
 113. Frances R. Havergal
 114. Christ­o­pher Words­worth
 115. John S. B. Monsell
 116. Thomas Kelly
 117. Thomas Kelly
 118. Alexander Pirie
 119. John Cennick
 120. Phoebe W. Palmer
 121. Phoebe W. Palmer
 122. Thomas Kelly
 123. John Samuel Bewley Monsell
 124. Winfield Macomber
 125. Albert B. Simpson
 126. Khuyết Danh
 127. Fanny J. Crosby
 128. Lei­la N. Mor­ris
 129. Alice E. Sherwood
 130. Daniel W. Whittle
 131. Emily May Grimes
 132. Ada Ruth Habershon
 133. Mabel Johnston Camp
 134. James M. Black
 135. Frank Bottome
 136. El­wood H. Stokes
 137. Marcus M. Wells
 138. Row­land Hill
 139. G. W. Craffs
 140. Harriet Auber
 141. Russell K. Carter
 142. George Croly
 143. Tống Thượng Tiết
 144. Daniel Iverson
 145. Nicolai F.S. Grundtvig
 146. Samuel J. Stone
 147. A. C. Coxe
 148. Tim­o­thy Dwight
 149. John Newton
 150. Robert Grand
 151. B.F.B.S.
 152. Bernard Barton
 153. William Walsham How
 154. Philip P. Bliss
 155. K. Kirkland
 156. Al­bert B. Simp­son
 157. E. O. Excell
 158. S. C. Morgan
 159. Oswald Allen
 160. Will L. Thompson
 161. Erd­mann Neu­meis­ter
 162. John H. Stockton
 163. E. J. Hanbury
 164. Lê Đình Tươi
 165. George F. Root
 166. William E. Witter
 167. J. B. Atchinson
 168. William J. Kirkpatrick
 169. Will­iam W. How
 170. Lewis Hart­sough
 171. Augustus M. Toplady
 172. William R. Newell
 173. Sarah Ann Turner Wittenmyer
 174. Elvina M. Hall
 175. Mary A. Kidder
 176. Frances J. Crosby
 177. Amedia M. Hull
 178. Charlotte Elliott
 179. Albert B. Simpson
 180. William True Sleeper
 181. William Cowper
 182. Ro­bert Low­ry
 183. Lewis E. Jones
 184. Elisha A. Hoffman
 185. Charles Wesley
 186. William McDonald
 187. Elisha A. Hoffman
 188. Eden R. Latta
 189. Khuyết Danh
 190. James M. Gray
 191. Khuyết Danh
 192. Pho­ebe W. Palm­er
 193. Fanny J. Crosby
 194. Ho­ra­ti­us Bo­nar
 195. B.D.Ackley
 196. Carrie Elizabeth Ellis Breck
 197. Daniel W. Whittle
 198. W. McDonald
 199. John Bowring
 200. Nathaniel Niles
 201. R. Kelson Carter
 202. Daniel W. Whittle
 203. Lelia Naylor Morris
 204. A. A. Luther
 205. Mildred Leightner Dillon
 206. James G. Small
 207. Eliza E. Hewitt
 208. Charles H. Gabriel
 209. J. Edward Ruark
 210. Philip Doddridge
 211. Charles J. But­ler
 212. Frances J. Crosby
 213. William O. Cushing
 214. Ed­win O. Ex­cell
 215. Rufus H. McDaniel
 216. Eli­sha A. Hoff­man
 217. Luther D. Bridgers
 218. James M. Gray
 219. Fran­cis H. Row­ley
 220. William P. Mackay
 221. Isaac Watts
 222. William T. Sleeper
 223. Albert B. Simpson
 224. John Zundel
 225. Delia T. White
 226. William D. Longstaff
 227. Albert Benjamin Simpson
 228. James Nicholson
 229. Alfred C. Snead
 230. Er­nest W. Blan­dy
 231. Frances R. Havergal
 232. Frances R. Havergal
 233. Thomas Shepherd
 234. Elisha A. Hoffman
 235. Edm. Scherer
 236. Frances R. Havergal
 237. Adelaide A. Pollard
 238. Ralph Erskine Hudson
 239. Jennie Evelyn Hussey
 240. Sarah F. Adams
 241. Fanny J. Crosby
 242. Johnson Oatman
 243. Anna B. Warner
 244. Eliz­a­beth P. Pren­tiss
 245. Fanny J. Crosby
 246. Eliza Edmunds Hewitt
 247. Albert B. Simpson
 248. Godfrey Thring
 249. Will­iam Hunt­er
 250. Henry Twells
 251. William Walford
 252. Charles Wesley
 253. Joseph Medlicott Scriven
 254. Elizabeth Harris Codner
 255. Ray Palmer
 256. Fanny J. Crosby
 257. Paul Rader
 258. Anna S. Hawks
 259. Thomas Hastings
 260. Thomas Dorsey
 261. John Henry Sammis
 262. Daniel W. Whittle
 263. Ada Ruth Habershon
 264. George Keith
 265. William C. Martin
 266. Edward Mote
 267. Fanny J. Crosby
 268. Lousia M. R. Stead
 269. Fanny J. Crosby
 270. Lê Đình Tươi
 271. Joseph H. Gilmore
 272. Fanny J. Crosby
 273. Joseph Addison
 274. Manie Payne Ferguson
 275. Frances R. Havergal
 276. Edward H. Bickersteth
 277. H. G. Spafford
 278. Winfield Macomber
 279. Jean Sophia Pigott
 280. Ray Palm­er
 281. Khuyết Danh
 282. Vernon J. Charleswoth
 283. Ed­mund S. Lo­renz
 284. Albert B. Simpson
 285. John Mason Neale
 286. Thomas Moore
 287. E. D. Mund
 288. Ly­dia O. Bax­ter
 289. Horatius Bonar
 290. Eli­sha A. Hoff­man
 291. Albert B. Simpson
 292. Anne L. Murphy
 293. Fanny J. Crosby
 294. Henry J. Zelley
 295. D. W. Whittle
 296. Ber­nard of Clair­vaux
 297. Avis M. B. Christ­ian­sen
 298. Jane C. Bonar
 299. William Ralph Featherstone
 300. W. Spen­cer Wal­ton
 301. Lê Đình Tươi
 302. Julia H. Johnston
 303. Richard J. Oliver
 304. Frances J. Crosby
 305. Paul Rader
 306. Fanny J. Crosby
 307. John Newton
 308. Frederick William Faber
 309. John H. Yates
 310. John R. Clements
 311. Anna E. Richards
 312. Reginald Heber
 313. Frederick W. Faber
 314. Sabine Baring-Gould
 315. George Duf­field, Jr.
 316. R. Kelso Carter
 317. Isaac Watts
 318. Paul Rader
 319. Anna Louisa Walker/Coghill
 320. Franny J. Crosby
 321. Frances R. Havergal
 322. Katherine Hankey
 323. Franny J. Crosby
 324. Edwin S. Ufford
 325. Knowles Shaw
 326. Samuel O. Cluff
 327. Philip P. Bliss
 328. Alexcenah Thomas
 329. Mary A. Kidder
 330. William W. How
 331. Albert B. Simpson
 332. Charles H. Gabriel
 333. Carrie A. Breck
 334. Fanny J. Crosby
 335. Henry Alford
 336. James M. Black
 337. Charles Wesley
 338. Bernard of Morlaix
 339. John R. Clements
 340. Adoniram Judson Gordon
 341. Khuyết Danh
 342. Robert Lowry
 343. Anne Ross Cundell Cousin
 344. S. Fillmore Bennett
 345. Eliza E. Hewitt
 346. D. W. Huntington
 347. Anzentia Igene Perry Chapman
 348. S. G. Harmer
 349. Priscilla J. Owens
 350. Albert B. Simpson
 351. Isaac Watts
 352. Phan Đình Liệu
 353. Thomas Hastings
 354. Reginald Heber
 355. Albert B. Simpson
 356. Eli­sha A. Hoff­man
 357. Harry D. Clarke
 358. Ông Văn Huyên
 359. Mary A. Thompson
 360. Albert B. Simpson
 361. Lê Đình Tươi
 362. George Ben­nard
 363. Anna B. Warner
 364. Philip P. Bliss
 365. Fanny Crosby
 366. Dorothy A. Thrupp
 367. John J. Husband
 368. Anna Susan Bogert Warner
 369. Khuyết Danh
 370. Khuyết Danh
 371. Nellie Talbot
 372. William M. Runyan
 373. Anne H. Shep­herd
 374. Howard Grose
 375. A. C. Palmer
 376. Horatio Richmond Palmer
 377. Lelia Naylor Morris
 378. Frances R. Havergal
 379. Khuyết Danh
 380. Ada R. Haborshon
 381. Khuyết Danh
 382. Avis M. Christiansen
 383. Winfield S. Weeden
 384. Anna Ölander
 385. Tống Thượng Tiết
 386. Oswald J. Smith
 387. Khuyết danh
 388. George W. Cooke
 389. William O. Cushing
 390. Ci­vil­la D. Mar­tin
 391. Khuyết Danh
 392. B.D. Ackley
 393. Philip Doddridge
 394. E. Embree Hoss
 395. Christoph Friedrich Neander
 396. William O. Cushing
 397. Khuyết Danh
 398. Samuel F. Coffman
 399. James Montgomery
 400. Nguyễn Văn Vạn
 401. Ban Nhuận Chánh, 1949
 402. Ban Nhuận Chánh, 1949
 403. Ban Nhuận Chánh, 1949
 404. Margaret Mackay
 405. Johann Steurlein
 406. Annie Johnson Flint
 407. John Fawcett
 408. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 409. Ông Văn Huyên
 410. J. O. Thompson
 411. Charles Wesley
 412. Ban Nhuận Chánh, 1949
 413. Edward Perronet
 414. Charles H. Gabriel
 415. Haldor Lilenas
 416. Ban Nhuận Chánh, 1949
 417. James McGranahan
 418. Emily Steele Eliott
 419. Thi Thiên 103
 420. Edwin O. Excell
 421. Ban Nhuận Chánh, 1949
 422. William B. Tappan
 423. Khuyết Danh
 424. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 425. Mrs. F. A. F. Wood White
 426. Edward H. Bickersteth
 427. William C. Martin
 428. Joanna Kinkel
 429. John Wilbur Chapman
 430. John Henry Sammis
 431. Augustus M. Toplady
 432. Paul E. Carlson
 433. Paul E. Carlson
 434. Paul E. Carlson
 435. Paul E. Carlson
 436. Paul E. Carlson
 437. Paul E. Carlson
 438. Paul E. Carlson
 439. Minnie A. Steele
 440. Khuyết Danh
 441. Khuyết Danh
 442. C. Austin Miles
 443. Dân Ca Phi Châu
 444. George C. Cooke
 445. Khuyết Danh
 446. Khuyết Danh
 447. Khuyết Danh
 448. Khuyết Danh
 449. Harry Dudley Clarke
 450. Khuyết Danh
 451. Khuyết Danh
 452. Khuyết Danh
 453. Albert B. Simpson
 454. Khuyết Danh
 455. Albert Osborn
 456. Charles H. Gabriel
 457. Richard J. Ohier
 458. George W. Bethune
 459. Isaac Watts
 460. Eliza E. Hewitt
 461. Sarah F. Adams
 462. Elisa A. Hoffman
 463. Khuyết Danh
 464. Albert B. Simpson
 465. Priscilla J. Owens
 466. James M. Gray
 467. Mary A. Kidder
 468. Elvina M. Hall
 469. Philip P. Bliss
 470. Khuyết Danh
 471. William J. Kirkpatrick
 472. Frances J. Crosby
 473. Mary A. Kidder
 474. William R. Newell
 475. Fanny J. Crosby
 476. Charles J. But­ler
 477. Manie Payne Ferguson
 478. Fan­ny Cros­by
 479. Khuyết Danh
 480. Ralph Erskine Hudson
 481. Edward Hopper
 482. Thi Thiên 23
 483. Samuel O. Cluff
 484. Albert B. Simpson
 485. Charles H. Gabriel
 486. Phoebe W. Palmer
 487. James M. Black
 488. Khuyết Danh
 489. Khuyết Danh
 490. Khuyết Danh
 491. Khuyết Danh
 492. Khuyết Danh
 493. John R. Clements
 494. Eliza E. Hewith
 495. Khuyết Danh
 496. Pho­ebe W. Palm­er
 497. Mar­ga­ret J. Har­ris
 498. B.D. Ackley
 499. William McDonald
 500. Samuel Wesley, Sr.
 501. Khuyết Danh
 502. Stephen C. Foster
 503. Jeremiah H. Rankin
 504. Khuyết Danh
 505. Khuyết Danh
 506. Charles J. But­ler
 507. Stephen C. Foster
 508. Khuyết Danh
 509. Ông Văn Huyên


Nhạc
 1. Felice de Giardini
 2. Stralsund Gesangbuch
 3. Giai điệu Do Thái
 4. Charles Howard Marsh
 5. Louis Bourgeols
 6. Francis J. Haydn
 7. Johann Gruger
 8. Oliver Holden
 9. W. A. Mozart
 10. George Job Elvey
 11. James McGranahan
 12. Thomas Hastings
 13. Dân Ca Silesia
 14. Alexander R. Reinagle
 15. James McGranahan
 16. Edmund Simon Lorenz
 17. Carl Gotthelf Gläser
 18. William B. Bradbury
 19. Mar­ga­ret J. Har­ris
 20. William J. Kirkpatrick
 21. Rowland H. Prichard
 22. Robert Lowry
 23. Genevan Psalter
 24. Charles Gounod
 25. Christoph Meincke
 26. John D. Olsen
 27. Schorring
 28. Dân Ca Hoa Kỳ
 29. William F. Sherwin
 30. E. J. Hopkins
 31. Joseph Barnby
 32. William Henry Monk
 33. Peter Ritter
 34. Joseph Barnby
 35. George C. Stebbins
 36. William F. Sherwin
 37. Lowell Mason
 38. Lowell Mason
 39. Peter Ritter
 40. Reginald Heber
 41. Martin Luther
 42. W. G. Fischer
 43. William M. Runyan
 44. William Croft
 45. John B. Dykes
 46. Walter Shirley
 47. James McGranahan
 48. Ira David Sankey
 49. Walter S. Martin
 50. Johann M. Haydn
 51. R. Kelso Carter
 52. Ralph E. Hudson
 53. Felix Mendelssohn
 54. George Frideric Handel
 55. John Francis Wade
 56. William J. Kirkpatrick
 57. Henry Smart
 58. Jonathan Edwards Spilman
 59. Franz Xaver Gruber
 60. Edmund H. Sears
 61. Lewis H. Red­ner
 62. Dân Ca Na-uy
 63. E. Grace Updegraff
 64. George Frideric Handel
 65. Henri Abraham César Malan
 66. Adolphe Charles Adam
 67. George Kirbye
 68. Thánh Ca KoralBok - Na Uy
 69. Cổ điệu Na Uy
 70. John R. Sweney
 71. William B. Bradbury
 72. Khuyết Danh
 73. Dân Ca Anh Thế Kỷ 16
 74. Khuyết Danh
 75. William B. Bradbury
 76. R. Kelso Carter
 77. James H. Burke
 78. John B. Dykes
 79. Charles H. Gabriel
 80. George C. Hugg
 81. Wil­liam S. Hays
 82. Henry Barraclough
 83. Henry Smart
 84. Philip P. Bliss
 85. Charles H. Marsh
 86. John E. Gould
 87. Ira D. Sank­ey
 88. Carl Gotthard Liander
 89. William B. Bradbury
 90. Hugh Wilson
 91. Philip P. Bliss
 92. Philip P. Bliss
 93. Hugh Wilson
 94. Gioacchino A. Rossini
 95. Lowell Mason
 96. Asa Hull
 97. Daniel Reed
 98. Hans L. Hassier/Johann Sebastian Bach
 99. Louis Van Esch
 100. Edmund Simon Lorenz
 101. John Zundel/Julius Roentgen
 102. Khuyết Danh
 103. Robert Lowry
 104. Lyra Davidica
 105. George J. Elvey
 106. William H. Monk
 107. Kristian Wendelbog
 108. George C. Stebbins
 109. Sir Urthur S. Sullivan
 110. James Mc­Gran­a­han
 111. Alfred H. Ackley
 112. George F. Root
 113. Frances R. Havergal
 114. Lowell Mason
 115. Thomas Hastings
 116. H. J. Gauntlett
 117. Lowell Mason
 118. George Kirbye
 119. James Mc­Gran­a­han
 120. Thomas Hastings
 121. William J. Kirkpatrick
 122. Lowell Mason
 123. Thomas Hastings
 124. Winfield Macomber
 125. Albert B. Simpson
 126. Khuyết Danh
 127. William H. Doane
 128. Lei­la N. Mor­ris
 129. C. Austin Miles
 130. Mary Whittle Moody
 131. Khuyết Danh
 132. Robert Harkness
 133. Mabel Johnston Camp
 134. James M. Black
 135. William J. Kirkpatrick
 136. John R. Swe­ney
 137. Marcus M. Wells
 138. Edwin P. Parker
 139. John P. Hillis
 140. John B. Dykes
 141. Russell K. Carter
 142. Frederick C. Atkinson
 143. Tống Thượng Tiết
 144. Daniel Iverson
 145. Ludvig M. Lindeman
 146. Samuel S. Wesley
 147. William Croft
 148. Aar­on Will­iams
 149. Franz Joseph Haylen
 150. Christopher E. Willing
 151. Khuyết Danh
 152. John B. Dykes
 153. Samuel S. Wesley
 154. Philip P. Bliss
 155. George C. Stebbins
 156. James H. Burke
 157. Edwin O. Exell
 158. Ira D. Sankey
 159. David Jenkins
 160. Will L. Thompson
 161. James McGranahan
 162. John H. Stockton
 163. Ethelbert Bullinger
 164. George C. Stebbins
 165. George F. Root
 166. Horatio R. Palmer
 167. Edwin O. Exell
 168. William J. Kirkpatrick
 169. Ed­ward Hus­band
 170. Lewis Hart­sough
 171. Thomas Hastings
 172. Daniel B. Towner
 173. William G. Fischer
 174. John T. Grape
 175. Frank M. Davis
 176. William H. Doane
 177. E. G. Taylor
 178. William B. Bradbury
 179. George C. Stebbins
 180. George C. Stebbins
 181. Lowell Mason
 182. Ro­bert Low­ry
 183. Lewis E. Jones
 184. Elisha A. Hoffman
 185. Lewis Edson
 186. J. H. Stockton
 187. Elisha A. Hoffman
 188. Henry S. Perkins
 189. Khuyết Danh
 190. Daniel B. Towner,
 191. Khuyết Danh
 192. Phoe­be P. Knapp
 193. William H. Doane
 194. James Mc­Gran­a­han
 195. B.D. Ackley
 196. George C. Stebbins
 197. James McGranahan
 198. William Gustavus Fischer,
 199. Ithamar Conkey
 200. Philip P. Bliss
 201. R. Kelson Carter
 202. James McGranahan
 203. Lelia Naylor Morris
 204. A. A. Luther
 205. Mildred Leightner Dillon
 206. George C. Steb­bins
 207. John R. Swe­ney
 208. Charles H. Gabriel
 209. William J. Kirkpatrick
 210. E. F. Rimbault
 211. James M. Black
 212. John R. Sweney
 213. George F. Root
 214. Ed­win O. Ex­cell
 215. Charles H. Gabriel
 216. Eli­sha A. Hoff­man
 217. Luther D. Bridgers
 218. Daniel Brink Towner
 219. Pe­ter P. Bil­horn
 220. John J. Husband
 221. Robert Lowry
 222. George C. Stebbins
 223. Russell K. Carter
 224. Charles Wesley,
 225. William J. Kirkpatrick
 226. George C. Stebbins
 227. Albert B. Simpson
 228. William G. Fischer
 229. Alfred C. Snead
 230. John Samuel Norris
 231. R. Kelso Carter
 232. Jer­e­mi­ah F. Ohl
 233. George N. Allen
 234. Elisha A. Hoffman
 235. L. Bonnet
 236. Philip P. Bliss
 237. George C. Stebbins
 238. C. C. Dunbar
 239. William J. Kirkpatrick
 240. Lowell Mason
 241. William H. Doane
 242. Charles H. Gabriel
 243. Felix Mendelssohn
 244. William H. Doane
 245. J. F. Knapp
 246. John R. Sweney
 247. Albert B. Simpson
 248. Charles E. Gounod
 249. John Hart Stockton
 250. Lugwig Van Beethoven
 251. William B. Bradbury
 252. Simeon B. Marsh
 253. Charles Crozat Converse
 254. William Batchelder Bradbury
 255. Lowell Mason
 256. William H. Doane
 257. Paul Rader
 258. Robert Lowry
 259. Thomas Hastings
 260. Thomas Dorsey
 261. Daniel B. Towner
 262. James McGranahan
 263. Robert Harkness
 264. Nhạc điệu Bồ Đào Nha
 265. Daniel B. Towner
 266. William B. Bradbury
 267. William J. Kirkpatrick
 268. William J. Kirkpatrick
 269. Phoebe P. Knapp
 270. Edmund S. Lorenz
 271. William B. Bradbury
 272. Robert Lowry
 273. Hugh Wilson
 274. W. S. Marshall
 275. James Mountain
 276. George T. Caldbeck
 277. Philip P. Bliss
 278. Winfield Macomber
 279. J. Mountain
 280. John D. Olsen
 281. Khuyết Danh
 282. Ira D. Sankey
 283. Ed­mund S. Lo­renz
 284. Albert B. Simpson
 285. Henry Baker
 286. Samuel Webbe Sr.
 287. Edmund S. Lorenz
 288. William H. Doane
 289. May Agnew Stephens
 290. An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 291. Albert B. Simpson
 292. Anna L. Murphy
 293. William H. Doane
 294. George H. Cook
 295. D. W. Whittle
 296. John B. Dykes
 297. Hal­dor Lil­len­as
 298. Theodore E. Perkins
 299. Adniram J. Gordon
 300. Adon­i­ram J. Gor­don
 301. Daniel B. Towner
 302. Daniel B. Towner
 303. Dân Ca Anh
 304. John R. Sweney
 305. Paul Rader
 306. John R. Sweney
 307. Thomas A. Arne
 308. Lizzie S. Tourjee
 309. Ira D. Sankey
 310. Hart P. Danks
 311. Mabel Johnston Camp, 1930
 312. Henry S. Cutler
 313. Henry F. Henry
 314. Arthur S. Sullivan
 315. George J. Webb
 316. R. Kelso Carter
 317. Thomas A. Arne
 318. Lance B. Latham
 319. Lowel Mason
 320. Victory Through Grace
 321. Robert Schumann
 322. William G. Fischer
 323. William H. Doane
 324. Edwin S. Ufford
 325. George A. Minor
 326. Ira D. Sankey
 327. Philip P. Bliss
 328. Will­iam A. Og­den
 329. Frank M. Davis
 330. Joseph Barnby
 331. Albert B. Simpson
 332. Charles H. Gabriel
 333. Grant Celfax Tullar
 334. William H. Doane
 335. John B. Dykes
 336. James M. Black
 337. Joseph Barnby
 338. Alexander Ewing
 339. Hart P. Danks
 340. Adoniram J. Gordon
 341. Khuyết Danh
 342. Robert Lowry
 343. Chretien Urhan
 344. Joseph Philbrick Webster
 345. Emily D. Wilson
 346. Tullius C. O’Kane
 347. John H. Tenney
 348. William McDonald
 349. William J. Kirkpatrick
 350. J. H. Burke
 351. John Hatton
 352. Giai điệu Gallois
 353. Lowell Mason
 354. Lowell Mason
 355. Albert B. Simpson
 356. Eli­sha A. Hoff­man
 357. Harry D. Clarke
 358. J. Foster
 359. James Walch
 360. Albert B. Simpson
 361. Ed­mund S. Lo­renz
 362. George Ben­nard
 363. William B. Bradbury
 364. Philip P. Bliss
 365. Hubert Platt Main
 366. William B. Bradbury
 367. John J. Husband
 368. Edwin O. Excell
 369. Khuyết Danh
 370. Haldor Lilenas
 371. Edwin O. Excell
 372. Daniel B. Towner
 373. Hen­ry E. Mat­thews
 374. Charlotte A. Banard
 375. Charles D. Tillman
 376. Horatio Richmond Palmer
 377. Lelia Naylor Morris
 378. George C. Stebbins
 379. Khuyết Danh
 380. David B. Tower
 381. Khuyết Danh
 382. Haldor Lillenas
 383. Judson W. VanDeVenter
 384. Dân Ca Thụy Điển
 385. Tống Thượng Tiết
 386. Oswald J. Smith
 387. Khuyết danh
 388. George D. Watson
 389. Robert Lowry
 390. Charles H. Gabriel
 391. Khuyết Danh
 392. B.D. Ackley
 393. William V. Wallace
 394. Peter C. Lutkin
 395. H. Peccy Smith
 396. George F. Root
 397. William H. Havergal
 398. Thomas Hastings
 399. Hugh Wilson
 400. Carl Gotthard Liander
 401. Philip Nicolai
 402. John D. Olsen
 403. Carl M. von Weber
 404. William S. Bradbury
 405. Ludvig M. Lindeman
 406. Thánh Ca Gallois
 407. Lowell Mason
 408. Will­iam G. Tom­er
 409. Lowell Mason
 410. J. B. O. Clemm
 411. Lowell Mason
 412. F. Paulus
 413. James Ellor
 414. Charles H. Gabriel
 415. Haldor Lilenas
 416. Khuyết Danh
 417. James McGranahan
 418. Emily Steele Eliott
 419. A. L. Skoog
 420. Charles Gounod
 421. Thánh Ca Na Uy
 422. William B. Bradbury
 423. George C. Stebbins
 424. Will­iam G. Tom­er
 425. Mark M. Jones
 426. George T. Caldbeck
 427. Daniel B. Towner
 428. Joanna Kinker
 429. Rowland H. Prichard
 430. Daniel B. Towner
 431. Thomas Hastings
 432. Paul E. Carlson
 433. Paul E. Carlson
 434. Paul E. Carlson
 435. Paul E. Carlson
 436. Paul E. Carlson
 437. Paul E. Carlson
 438. Paul E. Carlson
 439. R.R. Brown
 440. Khuyết Danh
 441. Khuyết Danh
 442. C. Austin Miles
 443. Dân Ca Phi Châu
 444. George C. Cooke
 445. Khuyết Danh
 446. Khuyết Danh
 447. Khuyết Danh
 448. Khuyết Danh
 449. Harry Dudley Clarke
 450. Khuyết Danh
 451. Khuyết Danh
 452. Khuyết Danh
 453. Albert B. Simpson
 454. Khuyết Danh
 455. E. Edwin Young
 456. Charles H. Gabriel
 457. Dân ca Anh
 458. William B. Bardbury
 459. Robert Lowry
 460. John R. Swe­ney
 461. Lowell Mason
 462. Anthong J. Showalter
 463. May Agnew Stephens
 464. Albert B. Simpson
 465. William J. Kirkpatrick
 466. Daniel B. Towner
 467. Frank M. Davis
 468. John T. Grape
 469. James McGranahan
 470. Khuyết Danh
 471. William J. Kirkpatrick
 472. John R. Sweney
 473. Frank M. Davis
 474. Daniel B. Towner
 475. John R. Sweney
 476. James M. Black
 477. W. S. Marshall
 478. William H. Doane
 479. Khuyết Danh
 480. C. C. Dunbar
 481. John Edgar Gould
 482. Ralph Erskine Hudson
 483. Ira D. Sankey
 484. Albert B. Simpson
 485. Charles H. Gabriel
 486. William J. Kirkpatrick
 487. James M. Black
 488. Khuyết Danh
 489. Khuyết Danh
 490. Khuyết Danh
 491. Khuyết Danh
 492. Khuyết Danh
 493. Hart P. Danks
 494. Emily D. Wilson
 495. Khuyết Danh
 496. Phoe­be P. Knapp
 497. Mar­ga­ret J. Har­ris
 498. B.D. Ackley
 499. William G. Fisher
 500. Ralph E. Hudson
 501. Khuyết Danh
 502. Daniel B. Tower
 503. William G. Tomer
 504. Khuyết Danh
 505. Khuyết Danh
 506. Daniel B. Tower
 507. Philip P. Bliss
 508. Khuyết Danh
 509. Charles H. Gabriel


Tài Liệu

 • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950).
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành


Liên Kết