Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hallelujah to Thy Name
  • Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài
  • Lời: Henry Ostrom (1962-1941) - Bút hiệu: George Walker Whitcomb
  • Nhạc: Charles Howard Marsh (1886-1956)
  • Tài Liệu: The Tabernacle Hymns, by Daniel B. Towner & Arthur W. McKee (Chicago, Illinois: Tabernacle Publishing Company, 1918)

Lời Anh

Hallelujah to Thy Name
1. O Thou God of endless days,
Who can utter all Thy praise?
Refrain
Hallelujah to Thy name,
Hallelujah, we adore;
Hallelujah to Thy name,
O for grace to love Thee more.
2. Thou hast given us Thy Word
From Thy heart our hearts have heard.
3. Thou hast full atonement made,
And for all the ransom paid.
4. Thou hast by Thy Spirit’s light
Shined away our spirit’s night.
5. Thou hast pledged Thy presence here,
Nearer than our sorrows, near.
6. Thou hast promised full reward,
All in all art Thou, O Lord.

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài
1. Lạy Thần đời đời ban ân phước
Ai có thể ca khen cho được?
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài
A-men, chúng tôi tôn thờ đây
Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài
Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.
2. Đạo từ lòng Ngài xưa ban phát
Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt.
3. Vì tội người Ngài dâng sinh tế
Công giá trả xong xuôi mọi bề.
4. Lòng này mờ mịt như đêm tối
Cha lấy linh quang soi rạng ngời.
5. Ngài hiện diện lời xưa tuyên ấn
Đau khổ lui xa khi Ngài gần.
6. Ngài định ngày đại ban ân thưởng
Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo