Thiết Nghĩa Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thiết Nghĩa Jêsus
  • Lời:
  • Nhạc: May Agnew Stephens
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thiết Nghĩa Jêsus
1. Này tôi đã lắng nghe tiếng Chúa khuyên
“Đến ở đây ngươi được bình yên
Dầu đau, hãy đến, ta giúp đỡ cho
Đến ở trong cánh tay được liền.”
Điệp Khúc:
Thiết nghĩa thay Jêsus!
Hỉ hả thay được vui!
Vĩnh phước của tôi thật được thảnh thơi
Biết Jêsus bạn tôi thật rồi.
2. Lòng tôi đã có dơ dáy xấu xa
Đến đỗi lương tâm thật buồn thay
Vậy tôi phải đến xin Chúa chữa cho
Chúa đã cho phước tôi được đầy.
3. Này tôi đã lắng nghe tiếng Chúa khuyên
“Nước vĩnh sinh ta đựng đầy luôn
Vậy ai hễ khát nên đến uống ngay
Uống sẽ cho sống không chịu tiền.”
4. Này tôi đã đến nên uống mãi luôn
Nước vĩnh sinh này thật là ngon
Vậy tôi đã khát nay có phước thay
Hớn hở theo Chúa phước hạnh hoài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo