Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 16:16 ngày 7 tháng 6 năm 2023 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 6 tháng 6 năm 2023

     22:36  Phi-líp: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (2×)]
     
22:36 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:29 (hiện | trước) +25 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 3 tháng 6 năm 2023

     06:58  Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 13‎‎ 4 thay đổi lịch sử +506 [Admin‎ (4×)]
     
06:58 (hiện | trước) +240 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:40 (hiện | trước) +183 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:35 (hiện | trước) +49 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:19 (hiện | trước) +34 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 2 tháng 6 năm 2023

     22:51  Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 12‎‎ 20 thay đổi lịch sử +7.144 [Admin‎ (20×)]
     
22:51 (hiện | trước) +82 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:34 (hiện | trước) +372 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:25 (hiện | trước) +959 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:08 (hiện | trước) +775 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:49 (hiện | trước) +292 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:41 (hiện | trước) +695 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:24 (hiện | trước) +145 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:19 (hiện | trước) +843 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:54 (hiện | trước) +659 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:31 (hiện | trước) -12 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:26 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:22 (hiện | trước) +372 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:03 (hiện | trước) +457 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:54 (hiện | trước) +31 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:50 (hiện | trước) +501 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:39 (hiện | trước) +227 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:35 (hiện | trước) -10 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:34 (hiện | trước) +540 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:23 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:18 (hiện | trước) +217 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 1 tháng 6 năm 2023

     18:04  Bước Gần Chúa Hơn khácsử +642 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 31 tháng 5 năm 2023

     16:49  Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 12‎‎ 7 thay đổi lịch sử +1.100 [Admin‎ (7×)]
     
16:49 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:46 (hiện | trước) +262 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:38 (hiện | trước) +272 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:33 (hiện | trước) +170 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:29 (hiện | trước) +129 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:25 (hiện | trước) +138 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:18 (hiện | trước) +126 Admin Thảo luận đóng góp