Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 02:07 ngày 18 tháng 9 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 17 tháng 9 năm 2021

     23:43  Khải Huyền: Chương 13 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:41  I Phi-e-rơ: Chương 2 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:40  Gia-cơ: Chương 4 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:39  Gia-cơ: Chương 1 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:38  Hê-bơ-rơ: Chương 5 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:37  Hê-bơ-rơ: Chương 4 khácsử +3 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:35  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:34  Ê-phê-sô: Chương 6 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:33  Ê-phê-sô: Chương 4 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:32  Ê-phê-sô: Chương 2 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:28  Xa-cha-ri: Chương 9 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:27  Ô-sê: Chương 13 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:26  Ô-sê: Chương 9 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     23:25  Đa-ni-ên: Chương 4 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     22:53  Lu-ca: Chương 15 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     22:45  Mác: Chương 6 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     20:56  Ca Thương: Chương 1 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     20:54  Truyền Đạo: Chương 4 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch Việt Ngữ
     14:20  Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 15‎‎ 3 thay đổi lịch sử +21.389 [Admin‎ (3×)]
     
14:20 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:16 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:14 (hiện | trước) +21.388 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 16 tháng 9 năm 2021

     17:34  Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 16 khácsử +20.889 Admin Thảo luận đóng góp
     16:57  Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 14‎‎ 2 thay đổi lịch sử +14.257 [Admin‎ (2×)]
     
16:57 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:57 (hiện | trước) +14.258 Admin Thảo luận đóng góp
     15:20  Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 13 khácsử +28.648 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 14 tháng 9 năm 2021

     18:34  Rô-ma: Chương 10‎‎ 4 thay đổi lịch sử +170 [Admin‎ (4×)]
     
18:34 (hiện | trước) +20 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:58 (hiện | trước) +59 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:47 (hiện | trước) +32 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:40 (hiện | trước) +59 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 13 tháng 9 năm 2021

     18:40  I Cô-rinh-tô: Chương 1 khácsử +36 Admin Thảo luận đóng góp