Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 07:29 ngày 4 tháng 10 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 3 tháng 10 năm 2022

     16:20  Gióp : Chương 4‎‎ 6 thay đổi lịch sử +1.440 [Admin‎ (6×)]
     
16:20 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:19 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:18 (hiện | trước) +263 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:57 (hiện | trước) +296 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:39 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:37 (hiện | trước) +869 Admin Thảo luận đóng góp
     06:31  Gióp : Chương 3‎‎ 19 thay đổi lịch sử +1.958 [Admin‎ (19×)]
     
06:31 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:27 (hiện | trước) +31 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:14 (hiện | trước) +244 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:09 (hiện | trước) +163 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:38 (hiện | trước) +102 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:24 (hiện | trước) +79 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:23 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:20 (hiện | trước) +434 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:02 (hiện | trước) +104 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:58 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:55 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:53 (hiện | trước) +16 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:51 (hiện | trước) +152 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:47 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:45 (hiện | trước) +366 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:32 (hiện | trước) +101 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:27 (hiện | trước) +40 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:23 (hiện | trước) -30 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:15 (hiện | trước) +106 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 2 tháng 10 năm 2022

     14:13  Gióp : Chương 3‎‎ 6 thay đổi lịch sử +1.291 [Admin‎ (6×)]
     
14:13 (hiện | trước) -13 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:11 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:11 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:10 (hiện | trước) +741 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:44 (hiện | trước) +150 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:36 (hiện | trước) +414 Admin Thảo luận đóng góp
     07:15  Gióp : Chương 25‎‎ 2 thay đổi lịch sử +815 [Admin‎ (2×)]
     
07:15 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:13 (hiện | trước) +821 Admin Thảo luận đóng góp
     06:55  Gióp : Chương 1 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp
     06:54  Gióp : Chương 42 khácsử +340 Admin Thảo luận đóng góp
     06:53  Gióp : Chương 41 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:53  Gióp : Chương 40 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:52  Gióp : Chương 39‎‎ 2 thay đổi lịch sử +341 [Admin‎ (2×)]
     
06:52 (hiện | trước) -233 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:52 (hiện | trước) +574 Admin Thảo luận đóng góp
     06:51  Gióp : Chương 38 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:51  Gióp : Chương 37 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:50  Gióp : Chương 36 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:50  Gióp : Chương 35 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:49  Gióp : Chương 34 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:49  Gióp : Chương 33 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:48  Gióp : Chương 32 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:48  Gióp : Chương 31 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:47  Gióp : Chương 30 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:47  Gióp : Chương 29 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp
     06:46  Gióp : Chương 28 khácsử +341 Admin Thảo luận đóng góp