Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 14:43 ngày 14 tháng 4 năm 2024 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 14 tháng 4 năm 2024

     03:28  Giê-rê-mi: Chương 21‎‎ 6 thay đổi lịch sử +3.570 [Admin‎ (6×)]
     
03:28 (hiện | trước) +475 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:20 (hiện | trước) +412 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:06 (hiện | trước) +496 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:56 (hiện | trước) +182 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:10 (hiện | trước) +1.719 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:44 (hiện | trước) +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:48  Giê-rê-mi: Chương 29 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:48  Giê-rê-mi: Chương 28 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:47  Giê-rê-mi: Chương 27 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:47  Giê-rê-mi: Chương 26 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:46  Giê-rê-mi: Chương 25 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:46  Giê-rê-mi: Chương 24 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:45  Giê-rê-mi: Chương 23 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:45  Giê-rê-mi: Chương 22 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     01:44  Giê-rê-mi: Chương 20‎‎ 7 thay đổi lịch sử +4.518 [Admin‎ (7×)]
     
01:44 (hiện | trước) +303 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:42 (hiện | trước) +38 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:35 (hiện | trước) +1.538 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:04 (hiện | trước) +1.068 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:49 (hiện | trước) +23 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:45 (hiện | trước) +612 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:08 (hiện | trước) +936 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 13 tháng 4 năm 2024

     23:57  Giê-rê-mi: Chương 19‎‎ 7 thay đổi lịch sử +3.631 [Admin‎ (7×)]
     
23:57 (hiện | trước) +16 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:53 (hiện | trước) +490 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:49 (hiện | trước) +835 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:40 (hiện | trước) +475 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:24 (hiện | trước) +540 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:17 (hiện | trước) +898 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:03 (hiện | trước) +377 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 4 năm 2024

     21:48  Giê-rê-mi: Chương 18‎‎ 18 thay đổi lịch sử +4.839 [Admin‎ (18×)]
     
21:48 (hiện | trước) +23 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:41 (hiện | trước) +366 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:32 (hiện | trước) +240 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:22 (hiện | trước) +300 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:13 (hiện | trước) +359 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:06 (hiện | trước) +556 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:40 (hiện | trước) +163 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:33 (hiện | trước) +324 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:25 (hiện | trước) +190 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:15 (hiện | trước) +201 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:45 (hiện | trước) +199 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:41 (hiện | trước) +506 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:28 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:24 (hiện | trước) +543 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:56 (hiện | trước) +319 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:43 (hiện | trước) +310 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:32 (hiện | trước) +129 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:31 (hiện | trước) +102 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 8 tháng 4 năm 2024

     22:21  Giê-rê-mi: Chương 17‎‎ 4 thay đổi lịch sử +2.557 [Admin‎ (4×)]
     
22:21 (hiện | trước) +22 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:13 (hiện | trước) +1.148 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:01 (hiện | trước) +1.010 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:47 (hiện | trước) +377 Admin Thảo luận đóng góp