Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 00:56 ngày 17 tháng 5 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 13 tháng 5 năm 2021

     14:47  I Phi-e-rơ: Chương 5 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     14:46  I Phi-e-rơ: Chương 4 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     14:45  I Phi-e-rơ: Chương 2 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     14:45  I Phi-e-rơ: Chương 3 khácsử -14 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 5 năm 2021

     03:06  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Đầy Dẫy Trong Con‎‎ 2 thay đổi lịch sử -1.389 [Admin‎ (2×)]
     
03:06 (hiện | trước) -1.271 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:05 (hiện | trước) -118 Admin Thảo luận đóng góp
     03:04  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ai Bên Đường khácsử -77 Admin Thảo luận đóng góp
     03:04  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Qua Bao Thăng Trầm khácsử -79 Admin Thảo luận đóng góp
     03:03  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Chứng Nhân Của Jesus khácsử -73 Admin Thảo luận đóng góp
     03:03  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Một Mình Với Chúa khácsử -73 Admin Thảo luận đóng góp
     03:02  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Xuân Bất Diệt khácsử -72 Admin Thảo luận đóng góp
     03:01  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Mừng Xuân Mới khácsử -6 Admin Thảo luận đóng góp
     03:00  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Duyên Lành Do Chúa khácsử -72 Admin Thảo luận đóng góp
     03:00  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời khácsử -76 Admin Thảo luận đóng góp
     02:59  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Halelugia khácsử -72 Admin Thảo luận đóng góp
     02:58  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Chúa Luôn Bên Tôi khácsử -72 Admin Thảo luận đóng góp
     02:55  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ngày Mai Thuộc Chúa khácsử -73 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 10 tháng 5 năm 2021

     23:21  Bình An Trong Jesus/Bình An Trong Jesus khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:21  Bình An Trong Jesus/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:20  Bình An Trong Jesus/Vui Lên Và Hy Vọng khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:19  Hỡi Người Ít Đức Tin khácsử +92 Admin Thảo luận đóng góp
     23:19  Bình An Trong Jesus/Jesus Sống khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:19  Bình An Trong Jesus/Đồi Gô-gô-tha khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:18  Bình An Trong Jesus/Hơn Đại Dương Sâu Thẳm khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:18  Bình An Trong Jesus/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố khácsử +93 Admin Thảo luận đóng góp
     23:13  Bình An Trong Jesus/Đời Có Jesus‎‎ 2 thay đổi lịch sử +93 [Admin‎ (2×)]
     
23:13 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:00 (hiện | trước) +93 Admin Thảo luận đóng góp
     16:42  Rô-ma: Chương 16 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     16:39  Rô-ma: Chương 15‎‎ 2 thay đổi lịch sử +6 [Admin‎ (2×)]
     
16:39 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:38 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     16:13  Rô-ma: Chương 14 khácsử -12 Admin Thảo luận đóng góp
     16:09  Rô-ma: Chương 11 khácsử -33 Admin Thảo luận đóng góp
     15:57  Rô-ma: Chương 9 khácsử +28 Admin Thảo luận đóng góp
     15:47  Rô-ma: Chương 8 khácsử +19 Admin Thảo luận đóng góp
     15:43  Rô-ma: Chương 5 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp
     15:38  Rô-ma: Chương 4 khácsử -2 Admin Thảo luận đóng góp