Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 00:32 ngày 4 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 1 tháng 3 năm 2021

     23:26  Lu-ca: Chương 12 khácsử +31.827 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 27 tháng 2 năm 2021

     01:58  Lu-ca: Chương 11 khácsử +29.607 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 26 tháng 2 năm 2021

     21:09  Lu-ca: Chương 24 khácsử +260 Admin Thảo luận đóng góp
     21:08  Lu-ca: Chương 23‎‎ 2 thay đổi lịch sử +261 [Admin‎ (2×)]
     
21:08 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:08 (hiện | trước) +260 Admin Thảo luận đóng góp
     21:07  Lu-ca: Chương 22 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:07  Lu-ca: Chương 21‎‎ 2 thay đổi lịch sử +261 [Admin‎ (2×)]
     
21:07 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:07 (hiện | trước) +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:06  Lu-ca: Chương 20 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:06  Lu-ca: Chương 19 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:06  Lu-ca: Chương 18‎‎ 2 thay đổi lịch sử +261 [Admin‎ (2×)]
     
21:06 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:05 (hiện | trước) +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:05  Lu-ca: Chương 17 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:04  Lu-ca: Chương 16 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:04  Lu-ca: Chương 15 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:03  Lu-ca: Chương 14 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:03  Lu-ca: Chương 13 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:03  Lu-ca: Chương 12 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:02  Lu-ca: Chương 11 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     21:01  Lu-ca: Chương 10 khácsử +260 Admin Thảo luận đóng góp
     21:00  Lu-ca: Chương 9 khácsử +260 Admin Thảo luận đóng góp
     21:00  Lu-ca: Chương 8 khácsử +301 Admin Thảo luận đóng góp
     20:59  Lu-ca: Chương 7 khácsử +259 Admin Thảo luận đóng góp
     20:59  Lu-ca: Chương 6 khácsử +259 Admin Thảo luận đóng góp
     20:58  Lu-ca: Chương 5 khácsử +259 Admin Thảo luận đóng góp
     20:58  Lu-ca: Chương 4 khácsử +259 Admin Thảo luận đóng góp
     20:57  Lu-ca: Chương 3 khácsử +259 Admin Thảo luận đóng góp
     20:57  Lu-ca: Chương 2 khácsử +199 Admin Thảo luận đóng góp
     20:56  Lu-ca: Chương 1 khácsử +162 Admin Thảo luận đóng góp
     20:54  Đa-ni-ên: Chương 12‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
20:54 (hiện | trước) -31 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:54 (hiện | trước) +61 Admin Thảo luận đóng góp
     20:54  Đa-ni-ên: Chương 11‎‎ 2 thay đổi lịch sử +62 [Admin‎ (2×)]
     
20:54 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:53 (hiện | trước) +62 Admin Thảo luận đóng góp
     20:53  Đa-ni-ên: Chương 10‎‎ 2 thay đổi lịch sử +61 [Admin‎ (2×)]
     
20:53 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:52 (hiện | trước) +62 Admin Thảo luận đóng góp
     20:52  Đa-ni-ên: Chương 9 khácsử +61 Admin Thảo luận đóng góp
     20:51  Đa-ni-ên: Chương 8 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:51  Đa-ni-ên: Chương 7 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:50  Đa-ni-ên: Chương 6 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:50  Đa-ni-ên: Chương 5 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:50  Đa-ni-ên: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử +28.210 [Admin‎ (2×)]
     
20:50 (hiện | trước) +60 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:46 (hiện | trước) +28.150 Admin Thảo luận đóng góp
     20:49  Đa-ni-ên: Chương 3 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:49  Đa-ni-ên: Chương 2 khácsử +60 Admin Thảo luận đóng góp
     20:48  Đa-ni-ên: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
20:48 (hiện | trước) -92 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:47 (hiện | trước) +122 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 25 tháng 2 năm 2021

     05:26  Tiếng Đóng Đinh khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp