Truy Niệm Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: According to Thy Gracious Word
  • Tựa đề: Truy Niệm Chúa
  • Lời: James Montgomery, 1825
  • Nhạc: Hugh Wilson, 1800
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Truy Niệm Chúa
1. Thành tâm vâng lời Chân Chúa phán tuyên
Cung kính tôi dự thánh diên
Chúa ôi, khi cùng chung bánh, chén đây
Cảm lòng nhớ Chúa hôm nay.
2. Vì tôi xưa Ngài thân nát huyết chan
Đây bánh chén từ Chúa ban
Nhắc nhở tôi một giao ước quý thay
Cảm lòng nhớ Chúa hôm nay.
3. Hồi truy niệm Ngài đã chết thế tôi
Ơn phước cao dày, Chúa ôi
Dẫu khi hơi tàn, tim yếu, mắt hoa
Vẫn còn nhớ Chúa thiết tha.
4. Giờ sắp qua đời, môi cứng, lưỡi đơ
Tâm trí mơ hồ ngẩn ngơ
Ở trên thiên đàng xin nhớ đến tôi
Hỡi Jêsus Christ, Chúa ôi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo