Đời Người Ngắn Ngủi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đời Người Ngắn Ngủi
  • Lời: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
  • Nhạc: George C. Stebbins (1846-1946)

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Đời Người Ngắn Ngủi
1. Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi,
Ham chi lợi quyền như bèo trôi,
Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi,
Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi.
Điệp Khúc:
Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân
Nơi thập tự kia cứu chúng dân;
Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần,
Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.
2. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,
Sao anh còn miệt mài lợi danh?
Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,
Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.
3. Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,
Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa?
Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa,
Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Đời Người Ngắn Ngủi
1. Đời người thoáng chốc ví cánh hoa rơi,
Ham chi lợi quyền như bèo trôi,
Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi,
Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi.
Điệp Khúc:
Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân
Nơi thập tự kia cứu chúng dân;
Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần,
Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.
2. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,
Sao anh còn miệt mài lợi danh?
Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,
Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.
3. Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,
Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa?
Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa,
Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo