Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Need Thee Every Hour
  • Lời: Anna S. Hawks
  • Nhạc: Robert Lowry

Lời Anh

I Need Thee Every Hour
1. I need Thee every hour, most gracious Lord;
No tender voice like Thine can peace afford.
Refrain:
I need Thee, oh, I need Thee;
Every hour I need Thee;
Oh, bless me now, my Savior,
I come to Thee.
2. I need Thee every hour, stay Thou nearby;
Temptations lose their pow’r when Thou art nigh.
3. I need Thee every hour, in joy or pain;
Come quickly and abide, or life is vain.
4. I need Thee every hour; teach me Thy will;
And Thy rich promises in me fulfill.
5. I need Thee every hour, most Holy One;
Oh, make me Thine indeed, Thou blessed Son.

Lời Việt

Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
1. Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn
Duy Chúa nhơn lành
Dịu êm bấy duy lời Chúa
Giúp tôi an bình.
Điệp Khúc:
Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi
Nương nhờ cánh Giê-xu hoài
Xin ban phước cho tôi từng giây
Tôi đến đây Ngài!
2. Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn
Xin Chúa luôn gần
Tà ma hết phương lừa dối
Khi Chúa ở gần.
3. Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn
Khi vui hay buồn
Đời tôi nếu ra ngoài Chúa
Hư hỏng, luông tuồng.
4. Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn
Chân thánh duy Ngài
Nguyền luôn khiến tôi thuộc Chúa
Ôi Chúa thiên đài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo