Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thou Thinkest, Lord, of Me / Amid the Trials Which I meet
  • Tựa đề: Chúa Nhớ Đến Tôi
  • Lời: E. D. Mund
  • Nhạc: Edmund S. Lorenz (1854-1942) - s.1854
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Amid the Trials Which I meet
1. Amid the trials which I meet,
Amid the thorns that pierce my feet,
One thought remains supremely sweet--
Thou thinkest, Lord, of me!
Thou thinkest, Lord, of me,
Thou thinkest, Lord, of me,
What need I fear since Thou art near,
And thinkest, Lord, of me?
2. The cares of life come thronging fast,
Upon my soul their shadow cast;
Their gloom reminds my heart at last,
Thou thinkest, Lord, of me!
Thou thinkest, Lord, of me,
Thou thinkest, Lord, of me,
What need I fear since Thou art near,
And thinkest, Lord, of me?
3. Let shadows come, let shadows go,
Let life be bright or dark with woe;
I am content, for this I know.
Thou thinkest, Lord, of me!
Thou thinkest, Lord, of me,
Thou thinkest, Lord, of me,
What need I fear since Thou art near,
And thinkest, Lord, of me?

Lời Việt

Chúa Nhớ Đến Tôi
1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay
Đường đời hiểm hóc vấp bao chông gai
Lóe sáng trong tôi ý an ninh đây
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
Điệp Khúc:
Tôi đây Jê-sus nhớ hoài
Jê-sus hằng luôn nhớ tôi
Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
2. Đời đầy những mối khổ ưu nguy kinh
Toàn ngập bóng tối phủ che tâm linh
Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
3. Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông
Cuộc đời sáng láng hay trong thê lương
Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo