Giờ Dịu Êm

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sweel Hour of Prayer
  • Lời: William Walford
  • Nhạc: William B. Bradbury
  • Tài liệu: Gold­en Chain (New York: 1861)

Lời Anh

Sweel Hour of Prayer
1. Sweet hour of prayer! sweet hour of prayer!
That calls me from a world of care,
And bids me at my Father’s throne
Make all my wants and wishes known.
In seasons of distress and grief,
My soul has often found relief
And oft escaped the tempter’s snare
By thy return, sweet hour of prayer!
2. Sweet hour of prayer! sweet hour of prayer!
The joys I feel, the bliss I share,
Of those whose anxious spirits burn
With strong desires for thy return!
With such I hasten to the place
Where God my Savior shows His face,
And gladly take my station there,
And wait for thee, sweet hour of prayer!
3. Sweet hour of prayer! sweet hour of prayer!
Thy wings shall my petition bear
To Him whose truth and faithfulness
Engage the waiting soul to bless.
And since He bids me seek His face,
Believe His Word and trust His grace,
I’ll cast on Him my every care,
And wait for thee, sweet hour of prayer!
4. Sweet hour of prayer! sweet hour of prayer!
May I thy consolation share,
Till, from Mount Pisgah’s lofty height,
I view my home and take my flight:
This robe of flesh I’ll drop and rise
To seize the everlasting prize;
And shout, while passing through the air,
“Farewell, farewell, sweet hour of prayer!”

Lời Việt

Giờ Dịu Êm
1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm bấy
Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay
Giục tôi quỳ nơi bệ Cha yêu dấu
Dốc tuôn thay thảy nguyện ước, nhu cầu
Trong lúc đau đớn, xót xa, buồn thay
Ngài đến nâng đỡ tâm linh nhẹ nhàng
Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới
Ấy do những phút cầu xin sáng tươi
Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới
Ấy do những phút cầu khẩn rạng ngời.
2. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy
Vút bay đem theo lời tôi khẩn đây
Trình lên cho Cha thành thật, tín ái
Đấng chắc ban ơn người ngóng trông Ngài
Vì Chúa khuyên kiếm tôn nhan Ngài nay
Tin chắc Kinh Thánh, trông ơn cao dày
Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối
Hiến lên trông đợi cầu xin trước ngôi
Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối
Hiến lên trông mong cầu trước ngôi Trời.
3. Giờ tôi cầu xin, giờ dịm êm bấy
Ước ơn an ủi giờ kia xuống đây
Tận khi chơn tôi đặt trên núi thánh
Ngắm trông quê hương nhẹ cảnh thiên thành
Lột vứt chiếc áo hay hư này đi
Mặc áo vinh hiển vĩnh sinh vô kỳ
Vượt qua không trung tôi hô vĩnh quyết
Những phút khẩn đảo rày xin vĩnh biệt
Vượt qua không trung, tôi hô vĩnh quyết
Những phút khẩn đảo rày quyết vĩnh biệt.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo