Jesus! Đứng Trước Cửa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Jesus, Thou Art Standing
  • Lời: Will­iam W. How (1867)
  • Nhạc: Ed­ward Hus­band (1871)

Lời Anh

O Jesus, Thou Art Standing
1. O Jesus, Thou art standing, outside the fast closed door,
In lowly patience waiting to pass the threshold o’er:
Shame on us, Christian brothers, His Name and sign who bear,
O shame, thrice shame upon us, to keep Him standing there!
2. O Jesus, Thou art knocking; and lo, that hand is scarred,
And thorns Thy brow encircle, and tears Thy face have marred:
O love that passeth knowledge, so patiently to wait!
O sin that hath no equal, so fast to bar the gate!
3. O Jesus, Thou art pleading in accents meek and low,
“I died for you, My children, and will you treat Me so?”
O Lord, with shame and sorrow we open now the door;
Dear Savior, enter, enter, and leave us nevermore.

Lời Việt

Jesus! Đứng Trước Cửa
1. Ôi, Jesus! Đứng trước cửa tâm,
Xưa nay gài kín âm thầm,
Đang mong chờ ta mở cửa xong,
Cho Ngài bước ngay vô lòng:
Này hỡi Cơ-đốc đồ ta nay,
Mang hiệu ấy gẫm hổ thay,
Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra,
Quá lâu Ngài chờ chúng ta!
2. Ôi, Jesus! Vẫn gõ cửa kia,
Hai tay còn dấu đinh kìa,
Mang trên đầu bao dấu mão gai,
Nơi mặt ngấn châu dọc dài:
Thật đức yêu thương Ngài cao sâu,
Đợi chờ trước cửa đã lâu!
Ôi, then ác tội cũng gớm thay,
Khóa tâm môn này bấy nay!
3. Ôi, Jesus! Ánh mắt thiết tha,
Khuyên lơn bằng tiếng ôn hòa
Ta xưa vì con đã xả sinh,
Con đành đối ta vô tình.”
Lạy Chúa, chúng con thẹn lắm thay!
Xin đồng mở các cửa ngay,
Xin vô tâm hồn của chúng con,
Ở luôn muôn đời chẳng thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo