Ai Tuyệt Vọng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come, Ye Disconsolate
  • Tựa đề: Ai Tuyệt Vọng
  • Lời: Thomas Moore (1779-1852), 1816
  • Nhạc: Samuel Webbe Sr. (1740-1816), 1792
  • Tài Liệu:
  • Thom­as Moore, Sac­red Songs, 1816.
  • Sam­u­el Webbe, Sr., Col­lect­ion of Mo­tetts or An­ti­phons (Lon­don: 1792)

Lời Anh

Come, Ye Disconsolate
1. Come, ye disconsolate, where’er ye languish,
Come to the mercy seat, fervently kneel.
Here bring your wounded hearts, here tell your anguish;
Earth has no sorrow that heaven cannot heal.
2. Joy of the desolate, light of the straying,
Hope of the penitent, fadeless and pure!
Here speaks the Comforter, tenderly saying,
“Earth has no sorrow that Heaven cannot cure.”
3. Here see the Bread of Life, see waters flowing
Forth from the throne of God, pure from above.
Come to the feast of love; come, ever knowing
Earth has no sorrow but heaven can remove.

Lời Việt

Ai Tuyệt Vọng
1. Ai tuyệt vọng thống tâm kia, gần xa trong thế gian
Lại quì tại ngôi ơn phước, nhiệt thành nguyện van
Tỏ mối đau thương trong lòng, đem nỗi khổ phô trình
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.
2. Ai tuyệt vọng hãy mau nương cậy đây, vui thỏa thay
Người lầm lạc được nhìn thấy con đường về ngay
Đấng úy lao đang êm dịu tuyên bố cách đành rành
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.
3. Nơi đây là Bánh thiêng liêng, là Sông nước vĩnh sinh
Nguồn tràn từ nơi ngôi Chúa, ngon ngọt sạch tinh
Hãy đến chung tiệc đại từ, nên nhớ ghi đành rành
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo