Huyết Jesus Thật Cao Quí

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Precious Blood
  • Tựa đề: Huyết Jêsus Thật Cao Quý
  • Lời: William McDonald, 1820-1902
  • Nhạc: J. H. Stockton, 1813-1877
  • Tài Liệu: Điệp Khúc bài The Precious Blood

Lời Anh

The Precious Blood
1. The cross! The cross! That blood stained cross!
The hallowed cross I see!
Reminding me of the precious blood
That once was shed for me.
Chorus
Oh, the blood, the precious blood!
That Jesus shed for me,
Upon the cross, in crimson flood,
Just now by faith I see.
2. A thousand, thousand fountains spring
Up from the throne of God;
But none to me such blessings bring,
As Jesus' precious blood.
3. That priceless blood my ransom paid,
While I in bondage stood;
On Jesus all my sins were laid,
He saved me with His blood.
4. By faith that blood now sweeps away
My sins, as like a flood;
Nor lets one guilty blemish stay:
All praise to Jesus' blood.
5. This wondrous theme will best employ
My harp before my God,
And make all heav'n resound with joy,
For Jesus' cleansing blood.

Lời Việt

Huyết Jêsus Thật Cao Quý
Huyết Jêsus thật cao quý kìa
Xưa thế tôi tuôn trào kia
Thập giá tuôn dòng huyết quyền năng thay
Bởi tin lòng tôi thấy rày.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo