Tôi Vững Vàng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Safe Am I
  • Tựa đề: Tôi Vững Vàng
  • Lời: M. L. Dillon
  • Nhạc: Mildred Leightner Dillon
  • Tài Liệu: The New Crusade Songs, 105

Lời Anh

Safe Am I
Safe am I, Safe am I,
In the hollow of His hand;
Sheltered o'er, sheltered o'er
With His love forever more
No ill can harm me, No foe alarm me,
Fro He keeps both day and night,
Safe am I, Safe am I,
In the hollow of His hand.

Lời Việt

Tôi Vững Vàng
Tôi vững vàng
Tôi vững vàng
Trong cánh tay Chúa dường Thái san
Che kín rồi
Che kín rồi
Do ái tâm Christ hằng giữ tôi
Không lo sợ điều ác
Không quân thù dọa nhát
Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát
Tôi vững vàng
Tôi vững vàng
Trong cánh tay Christ dường Thái san.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo