Kinh Thánh Cao Quí

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Starry Firmament on High
  • Tựa đề: Kinh Thánh Cao Quý
  • Lời: Robert Grand, 1785-1838
  • Nhạc: Christopher E. Willing, 1830-1904
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Starry Firmament on High
1. The starry firmament on high,
And all the glories of the sky,
Yet shine not to Thy praise, O Lord,
So brightly as Thy written Word.
2. The hopes that holy Word supplies,
Its truths divine and precepts wise,
In each a heavenly beam I see,
And every beam conducts to Thee.
3. Almighty Lord, the sun shall fail,
The moon forget her nightly tale,
And deepest silence hush on high,
The radiant chorus of the sky.
4. But, fixed, for everlasting years,
Unmoved amid the wreck of spheres,
Thy Word shall shine in cloudless day,
When Heaven and earth have passed away.

Lời Việt

Kinh Thánh Cao Quý
1. Trông lên các tinh tú kia trên trời
Dầu muôn vinh quang sáng soi rạng ngời
Không sao chiếu ra vinh hiển Chúa tôi
Giống như Kinh Thánh diễn phô rạch ròi.
2. Duy xem Thánh Kinh thỏa vui đời đời
Dạy tôi bao chân lý khôn ngoan trời
Kim ngôn Chúa luôn luôn tỏa sáng soi
Dắt đưa tôi mỗi phút luôn gần Ngài.
3. Christ ôi, dẫu khi thái dương tiêu tàn
Dì trăng quên kể tích ban đêm nàng
Không trung vắng tanh, mây hết vẩn vơ
Các ban tinh tú dứt ca êm tờ.
4. Tuy nhiên Thánh Kinh mỗi câu không dời
Lời thiêng thêm vững chãi, thêm rạng ngời
Trong khi khoảng không tiêu, trái đất tan
Chúa ôi, Kinh Thánh vẫn không suy tàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo