Danh Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: How Sweet the Name of Jesus Sound!
  • Tựa đề: Danh Jêsus
  • Lời: John Newton, 1779
  • Nhạc: Alexander R. Reinagle, 1836
  • Tài Liệu:
- Ol­ney Hymns (Lon­don: W. Ol­iv­er, 1779).
- Psalm Tunes for the Voice and Pi­an­o­for­te (Ox­ford, Eng­land: 1836).

Lời Anh

How Sweet the Name of Jesus Sound!
1. How sweet the Name of Jesus sounds
In a believer’s ear!
It soothes his sorrows, heals his wounds,
And drives away his fear.
2. It makes the wounded spirit whole,
And calms the troubled breast;
’Tis manna to the hungry soul,
And to the weary, rest.
3. Dear Name, the Rock on which I build,
My Shield and Hiding Place,
My never failing treasury, filled
With boundless stores of grace!
4. By Thee my prayers acceptance gain,
Although with sin defiled;
Satan accuses me in vain,
And I am owned a child.
5. Jesus! my Shepherd, Husband, Friend,
O Prophet, Priest and King,
My Lord, my Life, my Way, my End,
Accept the praise I bring.
6. Weak is the effort of my heart,
And cold my warmest thought;
But when I see Thee as Thou art,
I’ll praise Thee as I ought.
7. Till then I would Thy love proclaim
With every fleeting breath,
And may the music of Thy Name
Refresh my soul in death!

Lời Việt

Danh Jêsus
1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đẹp đẽ êm đềm
Buồn lo vụt biến đau thương tiêu trừ, làn sóng kinh sợ đều êm.
2. Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần, rối ren thành tĩnh an liền
Là ma-na cấp cho ai cơ bần, hằng giúp ai mệt được yên.
3. Danh chí ái, ấy khiên che thân mình, chỗ nương cậy, Đá xây nền
Là kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành, đầy dẫy phước thật từ trên.
4. Jêsus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền, chính Cha là Đấng chăn chiên
Đường đi, Sự sống, Tiên Tri, Cuối cùng, nhận lấy bao lời ngợi khen.
5. Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời, Chí công, toàn ái tuyệt vời
Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời, hồn thỏa vui hằng cười cợt.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo