Xin Vô Tâm Hồn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come Into My Heart, O Lord Jesus
  • Tựa đề: Xin Vô Tâm Hồn
  • Lời: Harry Dudley Clarke (1886-1957)
  • Nhạc: Harry Dudley Clarke (1886-1957)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Come Into My Heart, O Lord Jesus
1.Come into my heart, O Lord Jesus,
Come into my heart, I pray;
My soul is so troubled and weary,
Come into my heart, today.
Refrain:
Into my heart, into my heart,
Come into my heart, Lord Jesus;
Come in today, come in to stay,
Come into my heart, Lord Jesus.
2. Come into my heart, O Lord Jesus,
I need Thee through life’s dreary way;
The burden of sin is so heavy,
Come into my heart to stay.
3. Come into my heart, O Lord Jesus,
Now cleanse and illumine my soul;
Fill me with Thy wonderful Spirit,
Come in and take full control.

Lời Việt

Xin Vô Tâm Hồn
Lời Việt chỉ là phần điệp khúc trong bài thánh ca Come Into My Heart, O Lord Jesus
Xin vô tâm hồn, xin vô tâm hồn
Xin Chúa kíp vô lòng, Chúa chí tôn!
Xin hỡi đến ngay, ngự trong tôi nay
Ngự vào lòng tôi suốt cả đêm ngày.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo