Thành Vinh Hiển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: No Night There
  • Lời: John R. Clements, c.1899
  • Nhạc: Hart P. Danks (1903)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

No Night There
1. In the land of fadeless day
Lies the city foursquare;
It shall never pass away,
And there is no night there.
Refrain:
God shall wipe away all tears,
There’s no death, no pain, nor fears,
And they count not time by years,
For there is no night there.
2. All the gates of pearl are made,
In the city foursquare;
All the streets with gold are laid,
And there is no night there.
3. All the gates shall never close
To the city foursquare;
There life’s crystal river flows,
And there is no night there.
4. There they need no sunshine bright,
In that city foursquare;
For the Lamb is all the light,
And there is no night there.

Lời Việt

Thành Vinh Hiển
1. Thành vinh hiển, nơi sáng và thánh
Thành sang bốn mùa xuân nồng
Thành vinh hiển, ta có rõ không?
Là nơi phỉ tình, vui lòng
Vui vui thay, dầu ở nơi trần
Ta vui luôn, dầu phải khổ thân
Ta trông mãi kíp trải qua nơi này
Hết khổ nàn, vào thiên thành.
2. Thành vinh hiển, nơi phước và thánh
Thành sang ở trời, vui kỳ
Hào quang của Chân Chúa rõ soi
Thành xuân cõi trời, vui hoài
Muôn thiên binh đàn hát vui vầy
Không chi vui bằng Chúa ở đây
Jêsus sáng chói rỡ thay thiên thành
Sống chỗ này thì yên lành.
3. Thành vinh hiển, quê của người thánh
Làm tinh những vàng xinh ngần
Thành vinh hiển, vô giá bửu trân
Hằng vui vẻ tình muôn phần
Ô Sa-lem, thành thánh nơi trời
Ta mong thay vào ở chỗ ngươi
Ca khen Chúa, Đấng chủ ngươi trên trời
Ở chỗ này lòng vui đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo