Jesus Đền Tội

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Paid It All
  • Lời: Elvina M. Hall
  • Nhạc: John T. Grape

Lời Anh

Jesus Paid It All
1. I hear the Savior say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”
Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.
2. For nothing good have I
Whereby Thy grace to claim,
I’ll wash my garments white
In the blood of Calv’ry’s Lamb.
3. And now complete in Him
My robe His righteousness,
Close sheltered ’neath His side,
I am divinely blest.
4. Lord, now indeed I find
Thy power and Thine alone,
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.
5. When from my dying bed
My ransomed soul shall rise,
“Jesus died my soul to save,”
Shall rend the vaulted skies.
6. And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down
All down at Jesus’ feet.

Lời Việt

Jêsus Đền Tội
1. Lời hay của Chúa, ta nghe Ngài
“Nhà ngươi không tài chi cả
Thì ngươi khá thức canh kêu nài
Tìm theo nẻo Chúa trên mọi loài.”
Điệp Khúc:
Xưa Chúa ta đền hết
Cam chết thay tội trần
Nguyên trước tôi là kẻ ác nhân
Huyết Ngài rửa cho sạch ngần.
2. Này ơn của Chúa quên sao đành
Hồn tôi khen Ngài muôn thuở
Lòng tôi vỡ biết không phương lành
Ngài thương chữa hết cho sạch sành.
3. Ngàn ơn của Chúa ban cho mình
Thật tôi không làm chi nổi
Ngài xưa đổ huyết Chiên Con lành
Là nơi cứu rỗi, công lạc thành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo