Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Where Jesus Is, 'Tis Heaven
  • Lời: Charles J. But­ler (1898)
  • Nhạc: James M. Black

Lời Anh

Where Jesus Is, 'Tis Heaven
1. Since Christ my soul from sin set free,
This world has been a Heav’n to me;
And ’mid earth’s sorrows and its woe,
’Tis Heav’n my Jesus here to know.
Refrain
O hallelujah, yes, ’tis Heav’n,
’Tis Heav’n to know my sins forgiv’n,
On land or sea, what matters where?
Where Jesus is, ’tis Heaven there.
2. Once Heaven seemed a far off place,
Till Jesus showed His smiling face;
Now it’s begun within my soul,
’Twill last while endless ages roll.
3. What matters where on earth we dwell?
On mountain top, or in the dell,
In cottage, or a mansion fair,
Where Jesus is, ’tis Heaven there.

Lời Việt

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
1. Nhờ Jesus cứu, hồn sạch ác khiên,
Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên,
Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông,
Biết Jêsus thì đất đây thiên cung.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!
Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây;
Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,
Jesus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.
2. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi,
Đến khi được nhìn Jêsus cười tươi,
Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi,
Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.
3. Dầu thân trên đất dồi dập lao đao,
Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao;
Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay,
Jesus ngự vào, hóa thiên cung ngay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo