Tôi Mến Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Mến Ngài
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Mến Ngài
Jêsus ôi, tôi mến Ngài
Khiến lòng hân hoan nay
Lòng từ ái của Ngài cao thay
Tôi thật không thế phô bày.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo