Jesus Sắp Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Christ Is Coming
  • Tựa đề: Jêsus Sắp Đến
  • Lời: Winfield Macomber (1865-1896)
  • Nhạc: Winfield Macomber (1865-1896)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Christ Is Coming
1. In the glow of early morning,
In the solemn hush of night;
Down from Heaven’s open portals,
Steals a messenger of light,
Whispering sweetly to my spirit,
While the hosts of Heaven sing:
This the wondrous thrilling story:
Christ is coming—Christ my king.
This the wondrous thrilling story—
Christ is coming—Christ my king.
2. Oft methinks I hear His footsteps,
Stealing down the paths of time;
And the future dark with shadows,
Brightens with this hope sublime.
Sound the soul inspiring anthem;
Angel hosts, your harps attune;
Earth’s long night is almost over,
Christ is coming—coming soon.
Earth’s long night is almost over,
Christ is coming—coming soon.
3. Long we’ve waited, blest Redeemer,
Waited for the first bright ray
Of the morn when sin and sorrow
At Thy presence flee away;
But our vigil’s nearly over;
Hope of Heav’n, oh, priceless boon!
In the east the glow appearing,
Christ is coming—coming soon.
In the east the glow appearing,
Christ is coming—coming soon.

Lời Việt

Jêsus Sắp Đến
1. Khi dương quang soi lòa trong buổi mai
Hay trong lúc canh trường êm ái
Châu môn kia trên trời đang mở toang
Thiên sứ lâm hào quang rực thay
Thỏ thẻ bên tai tôi lời dịu êm
Lúc thiên binh trên cao đồng ca
Kỳ diệu thay, kia chuyện vui thỏa bấy!
Jêsus sắp đến làm Vua ta
Kỳ diệu thay, kia chuyện vui thỏa bấy!
Jêsus sắp đến ngự trị ta.
2. Khi lưu tâm tôi thầm nghe tiếng chân
Jêsus lướt trên thời gian nay
Tương lai kia tuy màn đêm bủa giăng
Được sáng ra nhờ hi vọng đây
Hỡi thiên binh, khảy kim cầm vang lên
Khúc thiên ca rất linh động đây
Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn
Jêsus chắc đến, hầu đến đấy!
Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn
Jêsus chắc đến, ngày gần đây.
3. Lâu nay tôi đương chờ mong Chúa đây
Xin mau đến, Jêsus thân ái!
Trông Sao Mai sớm hiện ra chói soi
Xua đuổi tan tội ô, họa tai
Bóng tối hôm nay không còn bao lâu
Chúa tái lâm, ô hân hạnh thay!
Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló
Jêsus chắc đến, hầu đến đấy!
Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló
Jêsus chắc đến, ngày gần đây.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo