Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Savior, Breathe an Evening Blessing
  • Tựa đề: Nguyện Đêm Nay Christ Hà Phước
  • Lời: James Edmeston, 1820 câu 1-4, Ed­ward H. Bick­er­steth, 1876. câu 5-6
  • Nhạc: George C. Stebbins, 1878
  • Tài Liệu: James Edmeston, Sac­red Lyr­ics, 1820

Lời Anh

Savior, Breathe an Evening Blessing
1. Savior, breathe an evening blessing
Ere repose our spirits seal;
Sin and want we come confessing:
Thou canst save, and Thou canst heal.
2. Though destruction walk around us,
Though the arrow past us fly,
Angel guards from Thee surround us;
We are safe if Thou art nigh.
3. Though the night be dark and dreary,
Darkness cannot hide from Thee;
Thou art He who, never weary,
Watchest where Thy people be.
4. Should swift death this night o’ertake us,
And our couch become our tomb,
May the morn in heaven awake us,
Clad in light and deathless bloom.
5. Father, to thy holy keeping
Humbly we ourselves resign;
Savior, who hast slept our sleeping,
Make our slumbers pure as thine
6. Blessed Spirit, brooding o’er us,
Chase the darkness of our night,
Till the perfect day before us
Breaks in everlasting light.

Lời Việt

Nguyện Đêm Nay Christ Hà Phước
1. Nguyện đêm nay Christ hà phước tĩnh an
Lúc tôi nằm gần yên giấc vàng
Giờ tôi xưng tội cùng khuyết điểm đây
Chúa tất cứu rịt lành lòng này.
2. Dầu quanh tôi sự tàn phá phủ bao
Dẫu tên độc thù chăm nảy vào
Thì tôi luôn nằm bình tĩnh ngủ ngon
Bởi Chúa bảo thiên thần gìn tròn.
3. Dầu ban đêm mù mịt khủng khiếp thay
Tối tăm tuyệt chẳng che mắt Ngài
Jêsus Christ nào hề chớp mắt đâu
Thức dẫn dắt chiên Ngài nhiệu mầu.
4. Dầu đêm nay bị thần chết hãm vô
Chỗ tôi nằm thành ra mả mồ
Nguyền ban mai diệu kỳ đánh thức tôi
Đến nước Chúa quang rạng đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo