Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Constantly Abiding
  • Lời: Anne L. Murphy
  • Nhạc: Anne L. Murphy

Lời Anh

Constantly Abiding
1. There’s a peace in my heart that the world never gave,
A peace it cannot take away;
Though the trials of life may surround like a cloud,
I’ve a peace that has come here to stay!
Refrain:
Constantly abiding, Jesus is mine;
Constantly abiding, rapture Divine;
He never leaves me lonely, whispers, oh, so kind:
“I will never leave thee” — Jesus is mine.
2. All the world seemed to sing of a Savior and King,
When peace sweetly came to my heart;
Troubles all fled away and my night turned to day,
Blessed Jesus, how glorious Thou art!
3. This treasure I have in a temple of clay,
While here on His footstool I roam;
But He’s coming to take me some glorious day,
Over there to my heavenly home!

Lời Việt

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban
Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày
Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang
Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!
Điệp Khúc:
Hằng nương trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi
Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào
Christ ngày đêm luôn phán êm dịu
“Quyết ta chẳng xa ngươi.”
Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.
2. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi
Cả thế gian dường hát khen Vua Trời
Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui
Cứ hát khen ngợi Cứu Chúa vinh hiển thôi.
3. Bình an giống châu ngọc kia, dầu thân vốn đất sét đây
Lúc tôi đang còn trải qua đời này
Ngài sắp tái lâm rày mai gọi tôi cất lên đám mây
Đến nước Cha miền thánh quốc vinh hiển thay!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo