Vì Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vì Tôi
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc: Vô danh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vì Tôi
Vì tôi, vì tôi, Jêsus vì tôi huyết hồng tuôn
Jêsus chết, huyết báu xóa hết tội
Vì tôi Chúa khổ đau, vì tôi, vì tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo