Hãy Tin Jesus Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hãy Tin Jêsus Christ
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Tin Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Chắc Chúa cứu chuộc ngay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo