Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Spirit of God, Descend upon My Heart
  • Tựa đề: Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
  • Lời: George Croly, 1780-1860
  • Nhạc: Frederick C. Atkinson, 1841-1897
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Spirit of God, Descend upon My Heart
1. Spirit of God, who dwells within my heart,
wean it from sin, through all its pulses move.
Stoop to my weakness, mighty as you are,
and make me love you as I ought to love.
2. I ask no dream, no prophet ecstasies,
no sudden rending of the veil of clay,
no angel visitant, no opening skies;
but take the dimness of my soul away.
3. Did you not bid us love you, God and King,
love you with all our heart and strength and mind?
I see the cross there teach my heart to cling.
O let me seek you and O let me find!
4. Teach me to feel that you are always nigh;
teach me the struggles of the soul to bear,
to check the rising doubt, the rebel sigh;
teach me the patience of unceasing prayer.
5. Teach me to love you as your angels love,
one holy passion filling all my frame:
the fullness of the heaven-descended Dove;
my heart an altar, and your love the flame.

Lời Việt

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
1. Nay tôi xin Thánh Linh giáng vô lòng đầy tràn
Để luôn vận hành cho dứt ham mến thế gian
Nguyền Ngài hạ cố thay bạc nhược nên dũng tráng
Giúp đỡ tôi yêu thương Ngài quyết trọng lòng vàng.
2. Xưa nay Vua há không phán khuyên tôi yêu Ngài?
Trí khôn năng lực đây thảy thuộc Ba Ngôi hoài
Tôi trông thập giá, xin dạy lòng thêm gắn bó
Ước thấy Jêsus ngay hồi quyết lòng tìm dò.
3. Nguyện dạy lòng am tường Thánh Linh luôn luôn gần
Giúp tôi vui chịu bao chiến trận trong tâm thần
Bình định lòng rối ren dẹp sạch câu nghi vấn
Khiến kiên tâm kêu cầu, chớ đáp lời thập phần.
4. Dạy lòng này yêu Ngài giống thiên thần nhiệt thành
Hãy đổ vô lòng tôi những ham muốn khiết thanh
Xin ban tôi báp têm bằng Bồ Câu Linh sống
Chính lửa ái tâm Ngài bùng cháy bàn thờ lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo