Jesus Rất Quí

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Give Me Jesus
  • Tựa đề: Jêsus Rất Quý
  • Lời: Fanny J. Crosby
  • Nhạc: John R. Sweney, 1885
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Give Me Jesus
1. Take the world, but give me Jesus,
All its joys are but a name;
But His love abideth ever,
Through eternal years the same.
Refrain:
Oh, the height and depth of mercy!
Oh, the length and breadth of love!
Oh, the fullness of redemption,
Pledge of endless life above!
2. Take the world, but give me Jesus,
Sweetest comfort of my soul;
With my Savior watching o’er me,
I can sing though billows roll.
3. Take the world, but give me Jesus,
Let me view His constant smile;
Then throughout my pilgrim journey
Light will cheer me all the while.
4. Take the world, but give me Jesus;
In His cross my trust shall be,
Till, with clearer, brighter vision,
Face to face my Lord I see.

Lời Việt

Jêsus Rất Quý
1. Dầu ai ham mê giàu sang thế gian
Biển khổ mơ màng trong giấc trần
Lòng tôi vẫn xin phần nơi vĩnh sanh
Đấng Christ tôi là Chúa thật lành.
Điệp Khúc:
Cao sấu thế, quá trời, bể muôn phần
Rất cảm ơn, lòng nhân của Christ
Thật vô cớ sao người ta đóng đinh
Ấy bởi tôi Ngài phải chịu hình.
2. Này tôi lãnh riêng phần vinh quý hơn
Lúc hiểm nguy lòng tôi chẳng sờn
Dù cơn biển, ba đào nên khiếp kinh
Có Thánh Linh Ngài bảo hộ mình.
3. Trần gian khổ tôi nào lo lắng chi
Lúc tái lâm, hằng mong đến kỳ
Lời Chân Chúa khen rằng: tôi tín trung
Quý báu hơn phù thế vạn trùng.
4. Lòng tôi vẫn xin phần nơi Chúa tôi
Cứ vững tin, Ngài thay chết rồi
Lời Kinh Thánh lưu truyền đâu có sai
Hễ thức canh thì chắc gặp Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo