Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ten Thousand Times Ten Thousand
  • Tựa đề: Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
  • Lời: Henry Alford, 1810-1871
  • Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876
  • Tài Liệu: Ten Thousand Times Ten Thousand
  • Hen­ry Al­ford, Year of Praise, 1867
  • The Lord’s Pray­er Il­lus­trat­ed, 1870
  • John B. Dykes, in Hymns An­cient and Mo­dern, 1875

Lời Anh

Ten Thousand Times Ten Thousand
1. Ten thousand times ten thousand in sparkling raiment bright,
The armies of the ransomed saints throng up the steeps of light;
’Tis finished, all is finished, their fight with death and sin;
Fling open wide the golden gates, and let the victors in.
2. What rush of alleluias fills all the earth and sky!
What ringing of a thousand harps bespeaks the triumph nigh!
O day, for which creation and all its tribes were made;
O joy, for all its former woes a thousandfold repaid!
3. O then what raptured greetings on Canaan’s happy shore;
What knitting severed friendships up, where partings are no more!
Then eyes with joy shall sparkle, that brimmed with tears of late;
Orphans no longer fatherless, nor widows desolate.
4. Bring near Thy great salvation, Thou Lamb for sinners slain;
Fill up the roll of Thine elect, then take Thy power, and reign;
Appear, Desire of nations, Thine exiles long for home;
Show in the heaven Thy promised sign; Thou Prince and Savior, come.

Lời Việt

Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
1. Ai đó khoác bạch y rỡ ràng
Nhân số dư vạn dư ngàn?
Đây là người thánh được cứu hân hoan
Nhóm trên đường chiếu hào quang
Mọi cơn tranh hùng nay đã mãn
Chết chóc, tội ô đà tan
Hồng môn từ đây luôn luôn mở đấy
Rước quân đại thắng vui vầy.
2. Vui bấy, khúc Ha-lê-lu-gia
Reo khắp thiên địa sơn hà
Muôn vàn cầm sắt rền tiếng vang xa
Báo trước giờ khải hoàn ca
Ngày kia ôi, vật, dân thảy cả
Duy chỉ vì người tạo ra
Phàm ai ngày nay đau thương vương vấn
Thưởng ban ngày ấy muôn phần.
3. Nơi bến Ca-na-an tái phùng
Ôi phút hoan lạc vô cùng
Ngay được gặp gỡ bạn thiết xưa kia
Dứt ngay tình cảnh chia lìa
Sầu xưa châu lụy lau khó ráo
Nay hóa đẹp tươi dường bao
Nghìn thu cùng nhau hân hoan nơi đấy
Trẻ côi, vợ góa vui vầy.
4. Chiên thánh bởi tội nhân chết thay
Mau đến đem hồng ân rày
Xin lựa đầy sổ vàng tuyển dân Ngài
Để cai trị cách quyền oai
Nguyền tia Hy vọng muôn nước tỏa
Dân khổ đày ước hồi gia
Điềm lạ dự ngôn mong cho mau tới
Tới mau, Hoàng tử muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo