Giựt Mọi Chuông Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ring the Bells of Heaven
  • Tựa đề: Giựt Mọi Chuông Trên Trời
  • Lời: William O. Cushing, 1823-1902
  • Nhạc: George F. Root
  • Tài Liệu: Cha­pel Gems for Sunday School (Chi­ca­go, Il­li­nois: Root & Ca­dy, 1866)

Lời Anh

Ring the Bells of Heaven
1. Ring the bells of Heaven! There is joy today,
For a soul, returning from the wild!
See, the Father meets him out upon the way,
Welcoming His weary, wandering child.
Refrain
Glory! Glory! How the angels sing:
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army, like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.
2. Ring the bells of Heaven! There is joy today,
For the wanderer now is reconciled;
Yes, a soul is rescued from his sinful way,
And is born anew a ransomed child.
3. Ring the bells of Heaven! Spread the feast today!
Angels, swell the glad triumphant strain!
Tell the joyful tidings, bear it far away!
For a precious soul is born again.

Lời Việt

Giựt Mọi Chuông Trên Trời
1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay
Vì con đàng hoang đã quay bước về Cha
Kìa, Từ Phụ chạy đón con trước sân ngoài cầm tay
Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.
Điệp Khúc:
Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng
Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền.
2. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay
Vì con đàng hoang với Cha đã hòa nhau
Ồ, một linh hồn thoát ly khỏi con đường lạc sai
Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời sau.
3. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, báo tin tiệc vui đây
Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca
Nguyền truyền tin lành khắp nơi thế gian đều được hay
Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo