Thầy Tế Lễ Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Christ, Our Priest
  • Tựa đề: Thầy Tế Lễ Ta
  • Lời: Alexander Pirie, 1785
  • Nhạc: George Kirbye, c. 1834
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Christ, Our Priest

Lời Việt

Thầy Tế Lễ Ta
1. Cùng đến chúc tôn Thầy Tế Lễ ta
Ngày ngày hân hoan đồng ca
Ngợi Chúa thăng thiên, mang trên ngực Ngài
Bảng ghi tên ta nào phai.
2. Tại đất Chúa xưa từng đổ huyết ra
Gội sạch muôn muôn tội ta
Rày Chúa luôn luôn thay ta cầu nguyện
Trước ngôi thi ân thượng thiên.
3. Còn có tánh ta Ngài vẫn cảm thương
Vì hồn thân ta hèn ươn
Vì Chúa thắng quân Sa-tan vẹn toàn
Giữ ta luôn luôn bình an.
4. Từ ái Chúa ta nào có biến tan
Vượt trên không gian, thời gian
Ngài chết thế ta nơi Gô-gô-tha
Sống trên thiên cung vì ta.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo