Tôi Tin Chúa Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Tin Chúa Jêsus
  • Lời: Isaac Watts
  • Nhạc: Vô danh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Tin Chúa Jêsus
1. Trong đời nay không tay nào giúp đỡ
Song nhờ Cha giải cứu tôi
Thảm thiết tôi thay, chẳng biết đi đâu
Nếu Christ đi quá khỏi tôi.
Điệp Khúc:
Trong lòng tôi nay tin cậy quả quyết
Christ vì tôi đổ huyết ra
Miễn nhớ luôn luôn bửu huyết Jêsus
Lỗi của tôi ắt rửa xong.
2. Con độc sanh thay tôi chịu khốn khổ
Linh hồn tôi sẽ sống luôn
Trước lúc tôi sinh Chúa đã thương tôi
Bởi cớ tôi, Chúa khổ thay!
3. Khi lòng tôi đau thương liền ngước mắt
Linh hồn tôi phải khát khao
Hỡi Chúa, căn nguyên của đức tin tôi
Bổ đức tin, cứu rỗi tôi.
4. Bây giờ xin cho tôi được thấy Chúa
Vui mừng thay, thỏa chí tôi
Hỡi Chúa, cho tôi hiểu tiếng Christ luôn
Hẳn nếm ơn Chúa chẳng thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo