Chúa Nhận Lời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Believe God Answers Prayer
  • Tựa đề: Chúa Nhậm Lời
  • Lời: Đoản ca xứ Pondoland, Nam Phi Châu
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Nhậm Lời
Tôi tin hễ cầu xin Ngài nhận
Tôi chắc hễ cầu Ngài ban ân
Tôi từng trải cầu thì Ngài khứng
Jêsus danh linh ứng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo