Nước Vĩnh Sanh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nước Vĩnh Sinh
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nước Vĩnh Sinh
Nàng vừa được Ngài ban nước vĩnh sinh vui mừng đời đời
Ban trưa đi ra giếng, thấy Cứu Chúa cho uống nước vĩnh sinh
Cất tiếng hát tôn vinh dẫn dắt đám đông đến uống nước vĩnh sinh
Jêsus ban cho cả loài người.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo