Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow
  • Tựa đề: Chúa Biết Từng Cánh Chim
  • Lời: Ci­vil­la D. Mar­tin
  • Nhạc: Charles H. Gab­ri­el
  • Lời Việt: Nguyễn Văn Vạn

Lời Anh

His Eye Is on the Sparrow
1. Why should I feel discouraged, why should the shadows come,
Why should my heart be lonely, and long for heaven and home,
When Jesus is my portion? My constant friend is He:
His eye is on the sparrow, and I know He watches me;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
Refrain
I sing because I’m happy,
I sing because I’m free,
For His eye is on the sparrow,
And I know He watches me.
2. “Let not your heart be troubled,” His tender word I hear,
And resting on His goodness, I lose my doubts and fears;
Though by the path He leadeth, but one step I may see;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
3. Whenever I am tempted, whenever clouds arise,
When songs give place to sighing, when hope within me dies,
I draw the closer to Him, from care He sets me free;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me.

Lời Việt

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào - (1950)
1. Khi có Giê-xu bạn vô đối,
Ngày đêm khắng khít với tôi,
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ;
Sao tôi còn e mây mờ,
Sao thấy lòng những quạnh hiu nay,
Mong ước về cõi trời ngay?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?
Điệp Khúc
Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát,
Lòng đầy vui sướng mừng hát;
Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?
2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn,
“Đừng nên bối rối, hỡi con!”
Tôi nương vào cánh từ bi Ngài,
Không nghi sợ chi, vui hoài;
Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi,
Tôi thấy từng bước một thôi;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?
3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối,
Hồi Sa-tan cám dỗ tôi;
Dẫu khi giọng hát thành tiếng than,
Khi hy vọng ra tro tàn,
Tôi quyết càng đến gần Giê-xu,
Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lời Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Hoa Kỳ (1998)

Chúa Biết Từng Cánh Chim
1. Khi có Jesus - Bạn vô đối
Ngày đêm khắng khít với tôi
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ
Sao tôi còn e mây mờ,
Sao thấy lòng những quạnh hiu nay
Mong ước về cõi trời ngay?
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?
Điệp Khúc:
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Thì Ngài có quên tôi khi nào?
Lòng đầy thư thái hằng mừng hát
Lòng đầy vui sướng mừng
2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên bảo
Đừng nên bối rối, khóc than!”
Tôi nương vào cánh từ bi Ngài
Không e sợ chi, vui hoài
Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi
Tôi thấy từng bước một thôi
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Thì Ngài có quên tôi khi nào?
3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối
Hồi Sa-tan cám dỗ tôi
Dẫu khi giọng hát thành tiếng than
Khi hi vọng ra tro tàn
Tôi quyết càng đến gần Jê-sus
Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?
Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào
Thì Ngài có quên tôi khi nào?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo