Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lo! He Comes
  • Tựa đề: Ha-lê-lu-gia, Chúa Tái Lâm
  • Lời: John Cennick (1718-1755), 1752 / Charles Wesley (1708-1788), 1758
  • Nhạc: Thomas Hastings, 1784-1872
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lo! He Comes
1. Lo! he comes, with clouds descending,
once for our salvation slain;
thousand thousand saints attending
swell the triumph of his train:
Alleluia! alleluia! alleluia!
Christ the Lord returns to reign.
2. Every eye shall now behold him,
robed in dreadful majesty;
those who set at nought and sold him,
pierced, and nailed him to the tree,
deeply wailing, deeply wailing, deeply wailing,
shall the true Messiah see.
3. Those dear tokens of his passion
still his dazzling body bears,
cause of endless exultation
to his ransomed worshipers;
with what rapture, with what rapture, with what rapture
gaze we on those glorious scars!
4. Now redemption, long expected,
see in solemn pomp appear;
all his saints, by man rejected,
now shall meet him in the air:
Alleluia! alleluia! alleluia!
See the day of God appear!
5. Yea, amen! let all adore thee,
high on thine eternal throne;
Savior, take the power and glory;
claim the kingdom for thine own:
Alleluia! alleluia! alleluia!
Thou shalt reign, and thou alone.

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia. Chúa Tái Lâm!
1. Kìa, Jêsus đã chết vì nhân loại
Nay đang cỡi áng mây hồi lai
Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn
Theo xa giá xuống nơi trần gian
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua.
2. Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa
Oai nghi chói lói vương bào kia
Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa
Đem thân Chúa đóng đinh ngày xưa
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.
3. Thấy vinh quang còn vết sẹo kia
Hôm nay chiếu sáng muôn nghìn tia
Trông lên thân ngọc, thánh đồ vui mừng
Thêm tôn quí, mến yêu bội phân
Ta hân hoan nhìn những vết đinh hiển vinh Ngài mang
Ta hân hoan nhìn những vết đinh hiển vinh Ngài mang.
4. Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài
Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai
Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo
Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao
Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!
Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!
5. A-men, muôn loài khá quì trước Ngài
Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai
Xin Jêsus dùng phép quyền giáng hạ
Tuyên dương đoán ngữ công bình ra!
Ôi, Giê-hô-va! nước hiển vinh đây cai trị luôn!
Ôi, Giê-hô-va! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo