Khá Chăm Xem Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Fix Your Eyes Upon Jesus
  • Tựa đề: Khá Chăm Xem Jêsus
  • Lời: Daniel W. Whittle, 1877 - But hiệu W. W. D.
  • Nhạc: James McGranahan, 1840-1907
  • Tài Liệu: Điệp Khúc Thánh Ca Fix Your Eyes Upon Jesus

Lời Anh

Fix Your Eyes Upon Jesus
Jesus who on the cross did die,
Jesus who lives and reigns on high,
He alone can justify;
Fix your eyes upon Jesus.

Lời Việt

Khá Chăm Xem Jêsus
Xưa Jêsus chết trên cây thập tự
Nay Ngài đang sống quản cai mọi sự
Đời đời duy Ngài xưng công nghĩa
Khá chăm xem Jêsus Christ kia.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo