Bình Yên Rất Phước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Blessed Quietness
  • Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An / Bình An Diệu Kỳ
  • Lời: Manie Payne Ferguson (1850-1932), 1900
  • Nhạc: W. S. Marshall
  • Hòa âm: James M. Kirk (1854-1945), 1900
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Blessed Quietness
1. Joys are flowing like a river,
Since the Comforter has come;
He abides with us forever,
Makes the trusting heart His home.
Refrain
Blessed quietness, holy quietness,
What assurance in my soul!
On the stormy sea, He speaks peace to me,
How the billows cease to roll!
2. Bringing life and health and gladness,
All around this heav’nly Guest,
Banished unbelief and sadness,
Changed our weariness to rest.
3. Like the rain that falls from Heaven,
Like the sunlight from the sky,
So the Holy Ghost is given,
Coming on us from on high.
4. See, a fruitful field is growing,
Blessèd fruit of righteousness;
And the streams of life are flowing
In the lonely wilderness.
5. What a wonderful salvation,
Where we always see His face!
What a perfect habitation,
What a quiet resting place!

Lời Việt

Bình Yên Rất Phước
1. Lòng thật khôn kể phước, phước bởi nay bình yên
Danh, lợi, quyền, dù ai ruổi bước
Tôi một lòng hưởng phước xuống ở nơi thượng thiên
Thiên thượng mừng sinh mạng Chúa biên.
Điệp Khúc:
Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước
Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên
Nắm giữ trong tay không đảo điên.
2. Bình tịnh vui vẻ bấy, chốn của Vua đại vinh
Tôi thật tình nhờ ân điển ấy
Đêm trọn ngày chỉ thấy phước lẫn khương, thọ, ninh
Sinh mạng mình vui chịu Thánh Linh.
3. Rày được an ủi đến, cứ ở trong lòng tôi
Cai trị rồi, tình khôn cảm chánh
Tai họa đều phải tránh, chí vẫn vui hoài thôi
Không dập dồi sinh mạng của tôi.
4. Bình tịnh nay bởi Chúa đến ở nơi lòng luôn
Vui hoặc buồn, hèn sang chẳng ngó
Cơn động trời chuyển gió đứng vững như cù lao
Tay mặt Ngài vâng hộ phủ bao.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo