Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Victory Through Grace
  • Tựa đề: Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
  • Lời: Franny J. Crosby, 1890
  • Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Victory Through Grace
1. Conquering now and still to conquer, rideth a King in His might;
Leading the host of all the faithful into the midst of the fight;
See them with courage advancing, clad in their brilliant array,
Shouting the Name of their Leader, hear them exultingly say:
Refrain:
Not to the strong is the battle, not to the swift is the race,
Yet to the true and the faithful vict’ry is promised through grace.
2. Conquering now and still to conquer, who is this wonderful King?
Whence are the armies which He leadeth, while of His glory they sing?
He is our Lord and Redeemer, Savior and Monarch divine;
They are the stars that forever bright in His kingdom shall shine.
3. Conquering now and still to conquer, Jesus, Thou Ruler of all,
Thrones and their scepters all shall perish, crowns and their splendor shall fall,
Yet shall the armies Thou leadest, faithful and true to the last,
Find in Thy mansions eternal rest, when their warfare is past.

Lời Việt

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
*Lời Việt: Ông Văn Huyên
1. Mừng cõi Á rày hưởng phước Cha
Xưa đem giá cao mua hồn ta
Này hỡi thánh đồ ca khúc thiêng
Vui nơi Thánh Kinh ta tâm nguyện
Đạo học đạo hành thường siêng năng
Chiên ăn chiên uống luôn lo lắng
Thương yêu chiên, nắng mưa quyết theo
Trèo non núi đâu ngại hùm beo.
2. Rày quả có quyền của Chúa tôi
Khuyên mau vớt xong bao ngươi trôi
Buồn kẻ đắm chìm giữa sóng ma
Thương ai khóc than nơi đường tà
Nguyện tạc một lòng trừ Sa-tan
Lo đem dân chúng ra nơi sáng
Chân Phao-lô dõi theo ớ ai
Trèo non núi chỉ ngại đường gai.
3. Mừng nghe tiếng kèn Chúa tái lâm
Hoan nghinh Chúa Con reo đồng âm
Đàn trổi tiếng hòa khúc xướng ngâm
Vua ban thưởng phân minh không lầm
Bàn tiệc ngọt ngào, ơn vinh thăng
Thiên hương thơm ngát thay cay đắng
Ha-lê-lu-gia! đại thắng nay
Ngồi bên Chúa luôn vui mừng thay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo