Gần Thập Tự Hơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nearer the Cross
  • Tựa đề: Gần Thập Tự Hơn
  • Lời: Fanny J. Crosby, 1820-1915
  • Nhạc: J. F. Knapp, 1839-1908
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Nearer the Cross
1. Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain
Free to all, a healing stream
Flows from Calvary’s mountain.
Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever;
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.
2. Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning star
Sheds its beams around me.
3. Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadows o’er me.
4. Near the cross I’ll watch and wait
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand,
Just beyond the river.

Lời Việt

Gần Thập Tự Hơn
1. Ước ao gần thập tự Jêsus hơn
Tiến hơn lên cho thêm gần
Ước ao gần thập tự nơi nương thân
Tiến hơn lên cho càng gần
Gần thập tự Chúa chịu hình thảm thiết
Càng gần bên suối tuôn trào nước, huyết
Đến sát hông lủng Jêsus bội phần
Tiến hơn lên cho thêm gần
Tiến hơn lên cho càng gần.
2. Muốn được gần hơn bên ngôi thi ân
Tiến hơn lên cho thêm gần
Muốn nuôi hồn bằng ma-na cam trân
Tiến hơn lên cho càng gần
Càng mạnh thêm đức tin lòng thấy rõ
Ngài vì ta phó sanh mạng khốn khó
Ước mong gần Jêsus hơn bội phần
Vẫn mong sao cho thêm gần
Vẫn mong sao cho càng gần.
3. Ước nguyện gần hơn bên ngôi thiên ân
Tiến hơn lên cho thêm gần
Ước mong tình yêu trong ta sâu hơn
Tiến hơn lên cho càng gần
Càng gần giây phút lo buồn chấm dứt
Càng gần lên cõi vui mừng náo nức
Sắp vui nhận mão vinh quang dự phần
Tiến hơn lên cho thêm gần
Tiến hơn lên cho càng gần.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo