Đấng Thánh Lâm Phàm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời Việt: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
  • Nhạc: John R. Sweney, 1887

Lời Anh

Lời Việt

Đấng Thánh Lâm Phàm
Lời Việt: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng,
Có tiếng thiên thần báo vang,
Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ,
Thấy Vua sinh nơi máng cỏ.
Điệp Khúc:
Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,
Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh,
Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường,
Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.
2. Bác sĩ nhờ ngôi sao Mai soi sáng,
Tiến bước bao nài khốn nan,
Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán,
Kính dâng trân châu chúc tán.
3. Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa-ngã,
Khiến tử tôn phục ác ma;
Máng cỏ hèn nay Jê-sus lâm giáng,
Cứu ta, đưa lên nơi sáng.
4. Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng,
Thế giới khỏi vòng tử vong;
Hạnh phúc đời ta hân hoan, vui thỏa,
Bởi tin hồng ân vô giá.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo