Jesus Chắc Tái Lai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Lord Will Come Some Day
  • Tựa đề: Jêsus Chắc Tái Lai
  • Lời: Alice E. Sherwood
  • Nhạc: C. Austin Miles, s. 1868
  • Tài Liệu:

Lời Anh

My Lord Will Come Some Day

Lời Việt

Jêsus Chắc Tái Lai
Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!
Nhờ hồng ân Ngài tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!
Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo