Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Hiểu Tâm Trạng / Christ Rõ Tâm Trạng
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Chúa Hiểu Tâm Trạng
1. Hồi cùng cực, cơn phong ba
Chúa rõ tâm trạng
Phán êm dịu bên tai ta:
Con khá bình an
Đừng phàn nàn hay lo âu”
Giao hết đớn đau cho Ngài
Chúa chắc cứu không chậm đâu
Giúp ta được thỏa vui hoài.
2. Hồi cùng đường khi phân tâm
Chúa biết tinh tường
Thánh ngôn Ngài là phương châm
Ta bước bình khương
Tùy thì giờ ban thêm ơn
Đưa dắt lối ta không lầm
Do Đức Thánh Linh dìu chân
Chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.
3. Hồi mình lầm lạc chơi vơi
Chúa biết ngay rồi
Chúa nghiêm nghị khuyên:
Con ơi, Sao dám phạm tội?
Đừng liều mình, ăn năn ngay
E nhớp thánh y công bình
Nên tỉnh thức xưng tội nay
Có Ta biện thế minh tình.”
4. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn
Chúa rõ trăm đường
Dắt ta bằng tay linh năng
Nhắc đến tình thương
Mọi điều hồ nghi tiêu tan
Vui sống, vững tin trung thành
Đi với Chúa vui mừng thay
Nhắm ngay mục đích tiến hành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo