Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Hope of the Coming of the Lord
  • Tựa đề: Hy Vọng Về Jêsus Tái Lâm
  • Lời: Daniel W. Whittle , 1840-1901
  • Nhạc: Mary Whittle Moody, 1896
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Hope of the Coming of the Lord
1. A lamp in the night, a song in time of sorrow;
A great glad hope which faith can ever borrow
To gild the passing day, with the glory of the morrow,
Is the hope of the coming of the Lord.
Refrain
Blessed hope, blessèd hope,
Blessed hope of the coming of the Lord;
How the aching heart it cheers,
How it glistens through our tears,
Blessèd hope of the coming of the Lord.
2. A star in the sky, a beacon bright to guide us;
An anchor sure to hold when storms betide us;
A refuge for the soul, where in quiet we may hide us,
Is the hope of the coming of the Lord.
3. A call of command, like trumpet clearly sounding,
To make us bold when evil is surrounding;
To stir the sluggish heart and to keep in good abounding,
Is the hope of the coming of the Lord.
4. A word from the One to all our hearts the dearest,
A parting word to make Him aye the nearest;
Of all His precious words, the sweetest, brightest, clearest,
Is the hope of the coming of the Lord.

Lời Việt

Hy Vọng Về Jêsus Tái Lâm
1. Một ngọn đèn ban đêm, một điệu nhạc giữa lúc thống ai
Tia sáng hy vọng mừng vui do lòng tin chẳng sai
Nhuộm vàng bầu trời ngày qua do ngày mai vinh quang khả ái
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
Điệp Khúc:
Christ quang lâm vui vẻ bấy
Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây
Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy
Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
2. Kìa, thật một ngôi sao, một vọng đăng để dắt dẫn ta
Một chiếc neo gìn hồn ta khi cuồng phong ác ba
Một hầm tị nạn cho ta khi địch quân hăm he hủy phá
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
3. Một mệnh lệnh rao ra như kèn vang thổi thúc tiến đi
Cho chúng ta mạnh dạn khi quân thù vây tứ vi
Giục lòng bạc nhược mạnh lên, cho người hoang mang ra vững chí
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
5. Một lời bạn thân yêu xưa cùng ta mãi mãi thiết tha
Câu chúc lâm biệt làm Jêsus gần hơn với ta
Và lời vàng ngọc dịu êm minh bạch đinh ninh như sắt đá
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo