Thập Tự Christ Đi Đầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thập Tự Christ Đi Đầu
  • Lời: R. Kelso Carter
  • Nhạc: R. Kelso Carter, 1893
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thập Tự Christ Đi Đầu
1. Ta xông ra nơi linh trận
Thập tự Christ đi đầu
Nên tranh đấu hăng thêm lên
Trông cây thập tự cao
Thánh chiến đâu cậy sức người
Đắc thắng bởi Jêsus
Hãy tiến theo vị lãnh tụ
Đắc thắng muôn nghịch thù.
2. Không khoe khoang, không kiêu ngạo
Vinh hoa kể như thừa
Ta tranh đấu như Jêsus
Treo nơi thập tự xưa
Chiến đấu khi dường thất bại
Đắc thắng giữa khổ thống
Thử thách, hăm dọa mỗi ngày
Giữa lửa thiêu bền lòng.
3. Thiên ân kia quân trang ta
Cương kiên vẫn khiêm nhường
Tuy tranh đấu nhưng an nhiên
Yếu đuối nhưng lực lưỡng
Nhút nhát nhưng hùng tráng thật
Gieo ra nhưng thâu lại
Dẫu đóng đinh cùng Jêsus
Vẫn sống luôn cùng Ngài.
4. Bao anh em trên thiên đàng
Đông như đám mây vầy
Tiên tri, các thánh sứ đồ
Treo gương khuyên giục đây
Cả thảy hô mạnh: “Tiến lên!”
Vững chí quyết chiến đấu
Đã có thập tự lãnh đạo
Chủ tướng Christ cầm đầu.
5. Theo chân Jêsus đi kia
Không noi bước xiên tà
Con yêu dấu Vua muôn vua
Luôn luôn đi cùng ta
Chiến đấu đến giờ cuối cùng
Nắm khí giới của Chúa
Đến lúc thập tự dẫn vào
Lãnh mão do huyết mua.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo