Gần Cùng Chúa Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nearer, My God, To Thee
  • Tựa đề: Gần Cùng Chúa Tôi
  • Lời: Sarah F. Adams, 1841
  • Nhạc: Lowell Mason, 1856
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Nearer, My God, To Thee
1. Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E’en though it be a cross that raiseth me,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Refrain:
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
2. Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I’d be nearer, my God, to Thee.
3. There let the way appear, steps unto Heav’n;
All that Thou sendest me, in mercy giv’n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee.
4. Then, with my waking thoughts bright with Thy praise,
Out of my stony griefs Bethel I’ll raise;
So by my woes to be nearer, my God, to Thee.
5. Or, if on joyful wing cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upward I’ll fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
6. There in my Father’s home, safe and at rest,
There in my Savior’s love, perfectly blest;
Age after age to be nearer, my God, to Thee.

Lời Việt

Gần Cùng Chúa Tôi
1. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài
Gần bên Chúa hơn
Đức tin tôi mong đợi được
Gần cùng Chúa luôn
Trong lúc gian nan, thật nguy
Kinh khiếp như sóng lên cao
Hãy giữ tôi luôn gần Ngài
Gần cùng Chúa tôi.
2. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài
Gần nơi Chúa tôi
Giữ tôi trong cơn hiểm nghèo
Gần cùng Chúa tôi
Khi quỷ dữ xông vào tôi
Cám dỗ tôi sa vào tội
Chúa cho tôi gần cùng Ngài
Gần cùng Chúa tôi.
3. Muốn gần cùng Ngài cả đời
Gần cùng Chúa tôi
Dắt tôi lên nơi trọn lành
Gần cùng Chúa tôi
Sa-tan muốn nuốt hồn tôi
Nhưng Chúa yêu thương cứu tôi
Luôn luôn gần cùng Jêsus
Gần cùng Chúa tôi.
4. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài
Ở nơi vắng vẻ
Ngó thấy ở gần ngôi Ngài
Cửa trời mở ra
Các thánh đồ đi rảo bước
Vui hát khen danh Jêsus
Chúa tôi cho tôi gần Ngài
Gần cùng Chúa tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo