Đờn Vàng Reo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hark, Ten Thousand Harps and Voices
  • Tựa đề: Đờn Vàng Reo
  • Lời: Thomas Kelly, 1804
  • Nhạc: Lowell Mason, 1840
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Hark, Ten Thousand Harps and Voices
1. Hark, ten thousand harps and voices
Sound the note of praise above!
Jesus reigns, and Heav’n rejoices,
Jesus reigns, the God of love;
See, He sits on yonder throne;
Jesus rules the world alone.
Refrain
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Amen!
2. Jesus, hail! Whose glory brightens
All above, and gives it worth;
Lord of life, Thy smile enlightens,
Cheers, and charms Thy saints on earth;
When we think of love like Thine,
Lord, we own it love divine.
3. Come, ye saints, unite your praises
With the angels round His throne;
Soon, we hope, our God will raise us
To the place where He is gone.
Meet it is that we should sing,
Glory, glory, to our King!
4. Sing how Jesus came from heaven,
How He bore the cross below,
How all power to Him is given,
How He reigns in glory now.
’Tis a great and endless theme
O, ’tis sweet to sing of Him.
5. King of glory, reign forever!
Thine an everlasting crown.
Nothing from Thy love shall sever
Those whom Thou hast made Thine own:
Happy objects of Thy grace,
Destined to behold Thy face.
6. Savior, hasten Thine appearing;
Bring, O bring the glorious day,
When, the awful summons bearing,
Heaven and earth shall pass away;
Then with golden harps we’ll sing,
“Glory, glory to our King!”

Lời Việt

Đờn Vàng Reo
1. Đờn vàng reo, dậy vang tiếng du dương
Khắp nước Chúa hòa khúc khải hoàn
Trời mừng vui vì Jêsus lên ngai
Lấy ái đức trị khắp muôn loài
Jêsus ngồi trên ngôi vẻ vang
Duy một Ngài quân lâm thế gian
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
2. Mừng Jêsus lòa ra ánh vinh quang
Khiến thánh quốc trọng quí vô vàn
Nụ cười Vua làm dân thánh hân hoan
Dẫu ở đất, dường ở thiên đàng.
Chúng tôi nghiệm tâm nhận ái nay
Kính khen tình yêu vô đối thay.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
3. Lạy Jêsus, nguyện mau tái lâm nay
Ước sớm thấy ngày vẻ vang này
Giờ kèn vang, truyền kêu lúc kinh nguy
Đất biến mất, trời cuốn tức thì
Gảy kim cầm thiên dân xướng ca
Hiển vinh diệu kỳ Vua Thánh ta!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo