Về Nhà Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Về Nhà Chúa
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Về Nhà Chúa
Hãy kíp về! Mau mau về!
Lạc lối mãi làm chi?
Đức Chúa Cha mong anh về nhà
Giang tay tiếp rước anh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo