Đầy Lòng Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Fill Me Now
  • Lời: El­wood H. Stokes (1879)
  • Nhạc: John R. Swe­ney (1879)

Lời Anh

Fill Me Now
1. Hover o’er me, Holy Spirit,
Bathe my trembling heart and brow;
Fill me with Thy hallowed presence,
Come, O come and fill me now.
Refrain
Fill me now, fill me now,
Jesus, come and fill me now;
Fill me with Thy hallowed presence,
Come, O come, and fill me now.
2. Thou canst fill me, gracious Spirit,
Though I cannot tell Thee how;
But I need Thee, greatly need Thee,
Come, O come and fill me now.
3. I am weakness, full of weakness,
At Thy sacred feet I bow;
Blest, divine, eternal Spirit,
Fill with power and fill me now.
4. Cleanse and comfort, bless and save me,
Bathe, O bathe my heart and brow;
Thou art comforting and saving,
Thou art sweetly filling now.

Lời Việt

Đầy Lòng Tôi
1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay,
Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng,
Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây,
Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.
Điệp Khúc:
Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,
Ước Jesus hà hơi Linh Ngài;
Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay
Linh năng thánh khiết cho đầy hoài
2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây,
Tuy tôi khôn thể mô tả ra;
Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay,
Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.
3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay,
Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài;
Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay,
Xin ban xuống linh năng đầy hoài.
4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi,
Và ban ơn giúp tâm linh đây;
Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi,
Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo