Vinh Thay Cho Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O That Will Be Glory
  • Lời: Charles H. Gabriel
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tựa đề tiếng Việt: Vinh Thay Cho Tôi / Niềm Vinh Hạnh

Lời Anh

O That Will Be Glory
1. When all my labors and trials are o’er,
And I am safe on that beautiful shore,
Just to be near the dear Lord I adore,
Will through the ages be glory for me.
Refrain:
Oh, that will be glory for me,
Glory for me, glory for me,
When by His grace I shall look on His face,
That will be glory, be glory for me.
2. When, by the gift of His infinite grace,
I am accorded in heaven a place,
Just to be there and to look on His face,
Will through the ages be glory for me.
3. Friends will be there I have loved long ago;
Joy like a river around me will flow;
Yet just a smile from my Savior, I know,
Will through the ages be glory for me.

Lời Việt

Vinh Thay Cho Tôi
1. Hồi thử thách lao lực đời này đều chung tất
Chính tôi cập bến thiên đàng hiển vinh an dật
Vui mừng gần Giê-xu, Đấng yêu tôi duy nhất.
Điệp Khúc:
Vinh hiển thay cho tôi, thật vinh hiển muôn đời
Vinh thay cho tôi vinh diệu vô đối!
Vinh thay cho tôi vinh hiển đời tôi!
Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy
Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.
2. Giờ Cứu Chúa đem ân huệ dày rộng lai láng
Cấp cho phần của tôi một chỗ trên thiên đàng
Đây được nhìn mặt Chân Chúa ngày ngày tươi sáng.
3. Lòng thỏa mãn thay khi gặp bạn bè thân ái
Nỗi vui mừng giống sông dài chảy quanh tôi hoài
Đây thoạt nhìn Giê-xu mỉm cười đầy khoan khoái.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo