Lăn Xa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Rolled Away
  • Lời: Minnie A. Steele
  • Nhạc: R.R. Brown

Lời Anh

Rolled Away
1. I remember when my burdens rolled away;
I had carried them for years, night and day.
When I sought the blessed Lord,
And I took Him at His word,
Then at once all my burdens rolled away.
Refrain:
Rolled away, rolled away,
I am happy since my burdens rolled away.
Rolled away, rolled away,
I am happy since my burdens rolled away.
2. I remember when my burdens rolled away;
That I feared would never leave, night or day.
Jesus showed to me the loss,
So I left them at the cross;
I was glad when my burdens rolled away.
3. I remember when my burdens rolled away,
That had hindered me for years, night and day.
As I sought the throne of grace,
Just a glimpse of Jesus’ face,
And I knew that my burdens could not stay.
4. I am singing since my burdens rolled away;
There’s a song within my heart night and day.
I am living for my King,
And with joy I shout and sing:
“Hallelujah, all my burdens rolled away!”

Lời Việt

Đã Lăn Xa
Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,
Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;
Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,
Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây.
Sông huyết thánh trôi mọi tội,
Trôi đi xa, sạch rồi;
Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,
Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo